Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Heim Michael, Werner Nosko. Człowiek z lodowca - odkrycie stulecia czy fałszerstwo?

Przetarte i pozaginane okładki, przybrudzone boki książki.

Hensel Witold. Sztuka społeczeństw paleolitycznych.

Okładki przetarte i przybrudzone. Na tylnej okładce stara pieczątką "Cena zniżona" oraz kilka niewielkich wgnieceń.

Hensel, Nosek, Żurowski, Mikołajczyk... Archeologia Polona tom IV.

Wydał Instytut Historii Kultury Materialnej PAN.
Książka napisana w języku angielskim i francuskim.

Brak obwoluty. Okładki przybrudzone z lekko pozaginanymi rogami, na tylnej stara pieczątka z ceną. Boki książki przybrudzone.

Horn Siegfried H. Z archeologią przez kraje biblijne.

Brak obwoluty. Przybrudzone i mocno przetarte okładki.

Kahlke Hans - Dietrich. Wykopaliska z czterech kontynentów.

Obwoluta przybrudzona, przetarta, ponaddzierana przy krawędziach, na rogach i końcach grzbietu ok. 1,5 cm.

Kmietowicz A., Kubiak W. Wczesnośredniowieczny skarb srebrny z Zalesia powiat Słupca - tom 1: monety arabskie.

Wydał Instytut Historii Kultury Materialnej PAN. Nakład 480 egzemplarzy!

Okładki przybrudzone, poprzecierane i pozaginane na krawędziach. Rogi okładek pozaginane. Ślad po zamoczeniu przy górnym i dolnym końcu grzbietu, na bocznej krawędzi tylnej okładki oraz w dolnej połowie kartek od strony 309. Dwie ostatnie kartki sklejone ze sobą (tablice). Niektóre kartki nierozcięte introligatorsko przy górnej krawędzi.

Konopka, Trynkowski i inni. Z otchłani wieków - rocznik XXXVIII nr 4/1972.

Górna krawędź przedniej okładki i kartek lekko pozaginana.

Kostrzewski Józef. Kultura prapolska.

Okładki dość mocno przybrudzone, pozaginane w kilku miejscach i ponaddzierane przy krawędziach (do 1 cm). Tylna okładka przyklejona taśmą przezroczystą do grzbietu książki. Na tylnej okładce przy górnej krawędzi stara cena książki napisana długopisem. Oderwany kawałek okładki przy górnej (3.5 cm) i dolnej krawędzi (3.5 cm) grzbietu. Krawędzie kartek nierówno obcięte introligatorsko.

Lajoux Jean - Dominique. Wunder des Tassili n Ajjer (cuda Tassili n Ajjer).

Książka w języku niemieckim. Obwoluta delikatnie przetarta przy krawędziach, z tyłu lekko przybrudzona.

Layard Austen Henry. W poszukiwaniu Niniwy.

Okładki i boki książki delikatnie przybrudzone. Rogi okładek i kilkunastu ostatnich kartek lekko pozaginane. Na wewnętrznej stronie tylnej okładki sygnaturka napisana długopisem.

le Roy Max. Mówią wykopaliska - życie starożytnego Rzymu.

Seria Omega tom 110.
Okładki przetarte przy krawędziach na nich słabo widoczne ślady po zagięciach.

Lhote Henri. Malowidła kwitnącej pustyni.

Obwoluta przybrudzona, przetarta przy krawędziach i na grzbiecie z lekko pozaginanymi rogami. Odcięty dolny róg na stronie tytułowej (tekst nieuszkodzony). Delikatnie przybrudzone boki książki.

Lhote Henri. Malowidła kwitnącej pustyni.

Obwoluta przybrudzona, przetarta przy krawędziach i na grzbiecie z lekko pozaginanymi rogami. Na dolnym końcu grzbietu na obwolucie 8 cm naddarcie. Delikatnie przybrudzone boki książki.

Malinowski Tadeusz. Wielkopolska w otchłani wieków.

Obwoluta przetarta przy krawędziach, na rogach i grzbiecie, tylna naderwana u góry przy grzbiecie ok. 1 cm.

Malinowski Tadeusz. Wielkopolska w zaraniu dziejów.

Obwoluta delikatnie przybrudzona i wytarta.

Mitkowa - Szubert Kunka. The Nietulisko Małe hoards of roman denari (skarby denarów rzymskich z Nietuliska Małego).

Książka w języku angielskim i polskim.
Okładki przybrudzone i przebarwione na krawędziach oraz grzbiecie, na nich słabo widoczne ślady po zagięciach.