Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Ficowski Jerzy. Cyganie w Polsce - dzieje i obyczaje.

Górna krawędź obwoluty naddarta (ok. 1 cm).

Ficowski Jerzy. Cyganie w Polsce - dzieje i obyczaje.

Brak obwoluty. Okładki przybrudzone. Na stronie przedtytułowej pieczątka ex libris poprzedniego właściciela. Na stronie tytułowej dedykacja.

Frutiger Adrian. Człowiek i jego znaki.

Okładki i boki książki lekko przybrudzone.

Gąssowski Jerzy. Mitologia Celtów.

Okładki delikatnie pozaginane w kilku miejscach. Górna i dolna krawędź grzbietu przetarte. Rogi kilku kartek delikatnie pozaginane.

Gąssowski Jerzy. Mitologia Celtów.

Seria: Mitologie świata.
Okładki delikatnie przetarte z pozaginanymi rogami. Górna krawędź przedniej okładki naddarta (ok. 1 cm).

Godziński Stanisław. W kręgu lamajskich legend i mitów.

Okładki przetarte przy krawędziach, na rogach i grzbiecie. Książka pęknięta pomiędzy pierwszą kartką a stroną tytułową oraz pomiędzy kartką ze spisem treści a ostatnią stroną. na stronie 112 niewielki mazak wykonany niebieskim długopisem.

Godziński Stanisław. W kręgu lamajskich legend i mitów.

Delikatnie wytarte rogi okładek, książka delikatnie rozłamana pomiędzy stronami 2 a 3.

Heyduk Bronisław. Legendy i opowieści o Krakowie.

Obwoluta przybrudzona, pozaginana i ponaddzierana przy krawędziach (do 1 cm).  Wewnątrz przedniej okładki pieczątka ex libris.

Jakimowicz - Shah Marta, Jakimowicz Andrzej. Mitologia indyjska.

Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań.

Jostowa Wanda. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.

Lekko przybrudzone okładki z pozaginanymi rogami.

Kafar, Zowisło, Kurcz, Torobińska i inni. LUD Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych tom LXXXVI za rok 2002.

Na tylnej okładce naklejona stara cena. Rogi okładek lekko pozaginane. Na okładkach słabo widoczne zarysowania.

Kantor Ryszard. Krakowiacy.

Okładki przybrudzone, mocno przetarte przy krawędziach i na grzbiecie z pozaginanymi rogami.

Karolak Jerzy. Stroje i zwyczaje ludowe.

Okładki przetarte przy krawędziach i na grzbiecie z pozaginanymi rogami. Boki książki poplamione, na okładkach i wewnątrz książki (przy krawędziach) widoczne ślady po zalaniu.

Kałużyński Stanisław. Tradycje i legendy ludów tureckich.

Okładki mocno przetarte, szczególnie na krawędziach, rogach i grzbiecie.

Kolberg Oskar. Dzieła wszystkie tom 3 - Kujawy część I.

Brak obwoluty. Okładki i boki ksiązki lekko przybrudzone.

Kolberg Oskar. Dzieła wszystkie tom 4 - Kujawy część II.

Obwoluta delikatnie wytarta, pozaginana, przybrudzona i ponaddzierana w kilku miejscach (do 1 cm).

Kolberg Oskar. Dzieła wszystkie tom 43: Śląsk.

Obwoluta przybrudzona, lekko przetarta i ponaddzierana w kilku miejscach przy krawędziach, na rogach i grzbiecie (do 1 cm).

Kolberg Oskar. Dzieła wszystkie tom 5 - Krakowskie część 1 i 2.

Obwoluty delikatnie przybrudzone, przetarte i pozaginane w kilku miejscach. Obwoluta tomu 2 przy dolnej krawędzi naddarta w kilku  miejcach (do 2 cm).