Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Mondral Camilla. Wieża Babel - legendy i mity starożytnego Bliskiego Wschodu.

Obwoluta przetarta i ponaddzierana przy krawędziach w kilku miejscach (do 1 cm).

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - Park etnograficzny.

Okładki przybrudzone,  przetarte i pozaginane. Rogi kartek pozaginane.

Nowalnicki, Pilarczyk, Rydel i inni. Towarzystwo Przyjaciół Orawy. Orawa nr 4 - 5/1990.

Okładki lekko przybrudzone, na przedniej napisane czarnym długopisem ""socius" 1016 - 1". Rogi pozaginane.

Olszewska - Dyoniziak Barbara. Zarys antropologii kultury.

Okładki lekko wytarte na krawędziach, pozaginane w kilku miejscach - najmocniej na rogach. W tekście kilka poprawek, zaznaczonych długopisem (na marginesach). Przybrudzone boki książki.

Oracki Tadeusz. Mądrzejszy Mazur niż diabeł - zbiór przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich z terenu Warmii i Mazur.

Opracował Tadeusz Oracki.

Nakład 2250 egzemplarzy.

Obwoluta przybrudzona, przetarta i ponaddzierana w kilku miejscach przy krawędziach i na grzbiecie (do 2 cm). Górny bok książki przybrudzony.

Piwiński Ryszard. Mity i legendy w krainie proroka.

Okładki przetarte, szczególnie na krawędziach, rogach i grzbiecie. Rogi okładek pozaginane.

Popko Maciej. Magia i wróżbiarstwo u Hetytów.

Seria Ceram. Delikatnie przybrudzone, przetarte okładki, górny koniec grzbietu naderwany ok. 1 cm.

Potocki Andrzej. Księga legend i opowieści bieszczadzkich.

Deliktnie wytarte krawędzie okładek, drobne zagięcia na rogach.

Ries, Charchuła, Marushiakova, Popov i inni. Studia Romologica nr 4/2011.

Lekko przetarte krawędzie okładek. Boki książki przybrudzone.

Rudkowski, Kornecki, Królikowski, Gzell i inni. Wieś i miasteczko u progu zagłady.

Krawędzie obwoluty ponaddzierane w kilku miejscach (do 0.5 cm) i podklejone od wewnątrz (niewidoczne) bezbarwną taśmą. Rogi obwoluty delikatnie wytarte.

Seweryn Tadeusz. Izby wiejskie i warsztaty przemysłu ludowego w Muzeum Etnograficznym w Krakowie - przewodnik.

Nakład 5 tys. egzemplarzy.

Okładki przybrudzone, pozaginane na rogach. Drobny ubytek dolnego końca grzbietu. Naddarcie (około 5 mm) na dolnej krawędzi trzech pierwszych kartek.

Seweryn, Czajkowski, Wolski, Ruszel i inni. Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie tom IV.

Obwoluta lekko przybrudzona, podniszczona na rogach, na grzbiecie z plamą po zamoczeniu, na krawędziach mocno wytarta i ponaddzierana - miejscami ubytki do kilku cm. Pozaginane okładki oraz delikatnie górny róg u kilku początkowych kartek. Na ostatniej stronie delikatny ślad po odbitej pieczątce. Przybrudzone boki książki.

Skrok Zdzisław. Wyjście z kamiennego świata.

Okładki przetarte, rogi przedniej pozaginane. Boki książki delikatnie przybrudzone. Na stronie tytułowej notatka wykonana niebieskim długopisem. Książka rozłamana pomiędzy stronami 74/75. Ostatnia karta - ze spisem treści - oddzielona od grzbietu.

Śliwa Joachim. Skarabeusze egipskie.

Na pierwszej stronie podpis poprzedniego właściciela książki.