Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Acarkina, Suchodolska, Brzostowski i inni. Aleksander Orłowski 1777 - 1832 grudzień 1957 - luty 1958.

Obwoluta przybrudzone na niej słabo widoczne ślady po zagięciach oraz liczne naddarcia i widoczne ubytki. Na dwóch pierwszych kartkach niewielkie, brązowe przebarwienia.

Acarkina, Suchodolska, Brzostowski i inni. Aleksander Orłowski 1777 - 1832 grudzień 1957 - luty 1958.

Obwoluta przetarta, ponaddzierana na krawędziach i rogach do 2 cm. Książka rozłamana w kilku miejscach. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Aivazovsky.

Książka napisana w języku angielskim, francuskim i rosyjskim.
Obwoluta przybrudzona, przetarta na krawędziach.

Almanach polskiej kultury dziecięcej.

Książka w języku polskim i niemieckim.
Okładki lekko przybrudzone i pozaginane. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Antonowa Irina. Le Musee des Beaux - Arts Pouchkine, Moscou: peinture.

Książka napisana w języku francuskim.
Na tylnej okładce cena wykonana niebieskim długopisem.

Antonowa Irina. Państwowe Muzeum Sztuk Plastycznych im. A. S. Puszkina.

Delikatnie przetarta obwoluta przy końcach grzbietu i na rogach, tylna naderwana u dołu do 1,5 cm.
 

Antonowa Irina. Państwowe Muzeum Sztuk Plastycznych im. A. S. Puszkina.

Przybrudzona oprawa tekturowa.
Na rogu obwoluty u dołu naklejona przeźroczysta taśma klejąca.

Apollinaire Guillaume. Kubiści - rozważania estetyczne.

Obwoluta wytarta (głównie na krawędziach i rogach), ponaddzierana w kilku miejscach (do 3 cm), w górnej części grzbietu obwoluty niewielki ubytek. Przebarwienia na krawędziach i wewnątrz okładek. Górny bok przybrudzony.

Architektura nr 2 (88) luty 1955. Budownictwo wielkopłytowe w praktyce i inne.

Numeracja stron 29 - 56.
Okładki zabrudzone szczególnie na krawędziach, widoczne ślady po zagięciach. na tylnej okładce przy dolnej krawędzi naderwanie (0,5 cm).  Grzbiet poprzecierany ze śladami rdzy wokół zszywek. Lekko przybrudzone boki miesięcznika. 

Armółowicz - Kosecka, Bernasikowa, Białłowicz - Krygierowa i inni. Sztuka francuska w zbiorach Polskich 1230 - 1830.

Brak obwoluty. Okładki przybrudzone z lekko pozaginanymi rogami. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany czarnym długopisem. W katalogu autorów podkreślenia wykonane czerwonym i czarnym długopisem. Boki książki przybrudzone.

Asvarichtch, Kossareva i inni. L`Ermitage Leningrad.

Książka wydana w języku francuskim.
Obwoluta przetarta, głównie na krawędziach, naddarta w kilku miejscach do 3 cm. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieski długopisem.

Ałpatow Michał W. Galeria Drezdeńska - dawni mistrzowie.

Oprawa tekturowa przybrudzona. Stan książki dobry.

Bachmann, Walther, Marx i inni. Dresdener Gemaldegalerie - Alte und Neue Meister.

Książka napisana w języku niemieckim.
Obwoluta przetarta, ponaddzierana na krawędziach do 3 cm.

Bajdor Alicja, Natuniewicz Halina. Pan Tadeusz w ilustracjach.

Obwoluta ponaddzierana na ibydwu końcach grzbietu do 4 cm, ze śladami po zagięciach. Strona przedtytułowa ze śladem po pionowym zagięciu.

Banach Wiesław. Arika Madeyska w Muzeum Historycznym w Sanoku (album).

Książka w języku polskim i francuskim.
Minimalne ugięcie bocznej krawędzi przedniej okładki.

Banach Wiesław. Hanna Zawa - Cywińska - Katalog zbiorów.

Książka nowa w języku polskim i angielskim.