Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Bukowski, Dąbrowski K. Świt kultury europejskiej.

Obwoluta delikatnie przybrudzona z licznymi naddarciami (do 6 cm).

Ceram C. W. Pierwszy Amerykanin - zagadka studiów prekolumbijskich.

Obwoluta lekko przybrudzona i ponaddzierana w kilku miejscach (do 4 cm). Boki książki delikatnie przybrudzone.

Charles - Picard G. i C. Życie codzienne w Kartaginie w czasach Hannibala.

Obwoluta lekko przetarta z przetartymi krawędziami i rogami. Na wewnętrznej stronie tylnej okładki mała pieczątka.

Chmielewski, Górska - Gołaska, Lucinski. Słownik historyczno - geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu: część II zeszyt 1 Górka - Isepek.

Okładki przybrudzone i przebarwione z mocno pozaginanymi rogami. Grzbiet na końcach ponaddzierany (do 3,5 cm). Kilkanaście kartek z pozaginanymi rogami.

Choińska - Mika, Lengauer, Tymowski, Zieliński. Historia 1 - poznać zrozumieć - zakres podstawowy: Starożytność i średniowiecze.

Pozaginane okładki i rogi okładek. Na stronie 367 i na bokach książki bazgroły wykonane długopisem.

Chojnicka Krystyna. Narodziny rosyjskiej doktryny państwowej. Zoe Paleolog - między Bizancjum, Rzymem a Moskwą.

Okładki lekko poprzecierane z słabo widocznymi zarysowaniami, oraz z przetartymi i pozaginanymi rogami. Boki książki lekko przybrudzone.

Ciejka Małgorzata. Notatki z lekcji - Historia: średniowiecze.

Okładki z lekko przetartymi i pozaginanymi rogami.

Ciejka Małgorzata. Notatki z lekcji - Historia: starożytność, średniowiecze.

Okładki poprzecierane z przetartymi i pozaginanymi rogami. Przednia okładka delikatnie popisana długopisem. Tylna okładka z metką z starą ceną. Tekst w wielu miejscach podkreślony ołówkiem i kolorowym zakreślaczem. Na kilku stronach występują dopisane notatki.

Ciejka Małgorzata. Notatki z lekcji - Historia: starożytność, średniowiecze.

Okładki delikatnie przetarte. Na stronie tytułowej niewielkie mazaki wykonane niebieskim długopisem. Na kilku stronach podkreślenia tekstu wykonane ołówkiem.

Daumas Francois. Od Narmera do Kleopatry.

Obwoluta z mocno przetartymi rogami i krawędziami, przy krawędziach lekko ponaddzierana (do 1 cm). Dolny koniec grzbietu z śladami zamoczenia.

Derwich, Żurek... Monarchia Piastów 1038 - 1399.

Okładki i boki książki lekko przybrudzone. Na okładkach widoczne zarysowania.

Dobrzeniecki T. Kowalewicz H. i inni. Średniowiecze - studia o kulturze.

Okładka z delikatnie wytartymi krawędziami i rogami. Tylna okładka z zagięciami. Grzbiet mocno pomarszczony. Na stronie przedtytułowej i stronie ostatniej pieczątka imienna poprzedniego właściciela.

Dowiat Jerzy. Chrzest Polski.

Okładki z mocno przetarytmi rogami, krawędziami i grzbietem. Ubytek w dolnym rogu przedniej okładki i na końcu grzbietu (1.5 cm). Okładki ponaddzierane przy krawędziach (do 1,5 cm). Przybrudzony górny bok książki.

Dowiat Jerzy. Historia 1 - Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego.

Okładki lekko przybrudzone i przetarte, rogi pozaginane. Między wewnętrzną stroną przedniej okładki a stroną sąsiednią, książka rozłamana ze śladem po taśmie klejącej.

Dowiat Jerzy. Historia dla klasy I liceum ogólnokształcącego.

Okładki lekko przybrudzone z mocno widocznymi przetarciami (głównie na krawędziach i rogach). Wewnątrz książki luźne kartki (255-264, 323-324) i nieliczne podkreślenia wykonane ołówkiem. Na stronie tytułowej przy górnej krawędzi podpis poprzedniego właściciela wykonany czarnym długopisem. Boki książki delikatnie przebarwione.

Duriez Colin. Anno Domini 33 - rok, który odmienił świat.

Rogi przedniej okładki delikatnie pozaginane, górny róg tylnej okładki i kilku ostatnich kartek również z zagięciami

Duval Paul - Marie. Życie codzienne w Galii w okresie pokoju rzymskiego (I - III wiek n.e.).

Obwoluta przetarta i przybrudzona, 1 cm brak kawałka w dolnej części grzbietu. Przybrudzone boki książki.