Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Andrejewa - Georg, Tołmaczowa. Czasownik rosyjski - składnia rządu przyimkowa i bezprzyimkowa.

Na tylnej okładce numer "9362" napisany pisakiem. Na kilku stronach stare pieczątki pobiblioteczne.

Bańkowski Z. Słownik chemiczny rosyjsko - polski.

Okładki przybrudzone, przetarte przy krawędziach i na rogach, grzbiet przebarwiony. Wewnątrz książki kilka starych pieczątek Akademii Rolniczej w Krakowie. Boki książki przybrudzone. 45 tys. terminów.

Bogusławski Andrzej. Ilustrowany słownik rosyjsko - polski, polsko - rosyjski 1 - 2.

 Okładki i boki książek lekko przybrudzone. W tomie I dwie pierwsze kartki naddarte przy dolnej części grzbietu (4.5 cm).

Bogusławski Andrzej. Mały słownik rosyjsko - polski / polsko - rosyjski

Przetarte rogi płóciennych okładek oraz obydwa końce grzbietu. Pozaginany i naddarty górny róg u kilku kartek o stronach 143 - 154. Naderwana dolna krawędź kartki o stronach: 31-32. U góry strony przedtytułowej pieczątka imienna a na odwrocie kartki podpis wykonany długopisem. Kolejna pieczątka na stronie tytułowej. Przybrudzone boki książki.

Bogusławski Andrzej. Mały słownik rosyjsko - polski / polsko - rosyjski.

 Okładki przybrudzone, poplamione, przetarte na krawędziach, rogach i grzbiecie, popisane niebieskim długopisem. Na pierwszej stronie podpis poprzedniego właściciela wykonany czerwonym długopisem, zakreślenia wykonane zielony długopisem. Wewnątrz książki liczne żółte plamy, książka rozłamana pomiędzy stronami 176/177 i 32/33 w części polsko - rosyjskiej. Na górnych rogach wielu kartek widoczne ślady zalania. Boki książki przybrudzone.

Brzozoń, Drohomirecki, Hussakowski, Rusowicz. Uczebnik ruskiego języka 1 - 2.

W tomie 1 okładki przetarte przy krawędziach i na grzbiecie z pozaginanymi rogami, przednia zagięta wzdłuż grzbietu. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem. W tomie 2 na tylnej okładce oraz na stronie 240 stara pieczątka "Bonifikata 80%".

Cieśla Mieczysława. Ćwiczenia leksykalne dla studentów filologii rosyjskiej - część druga tematyka realioznawcza tom 1.

 Okładki przybrudzone, przetarte na krawędziach i rogach, górna krawędź grzbietu naddarta (0.5 cm). Boki książki przybrudzone.

Cieśla Mieczysława. Ćwiczenia leksykalne dla studentów filologii rosyjskiej - część pierwsza tematyka życia codziennego 1 - 2.

Okładki i boki książek przybrudzone, przetarte krawędzie i rogi. Na stronach tytułowych parafka poprzedniego właściciela. W tomie drugim strony 479 - 482 oddzielone od grzbietu oraz podkreślenia ołówkiem.

Cieśla, Modlińska, Sobczyk, Stefanów. Ćwiczenia z ortografii i interpunkcji rosyjskiej. Nakład 500 egz.

Nakład 500 egz. Podręcznik WSP w Krakowie. Okładki poplamione, przybrudzone, przetarte przy krawędziach i na grzbiecie z pozaginanymi rogami. Kilka pierwszych kartek również z pozaginanymi rogami.  Boki książki przybrudzone.

Cwejman Taisa, Torzecka Wiera. Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego.

Okładki i boki książki przybrudzone, krawędzie i rogi okładek przetarte. Brak strony tytułowej, wewnątrz kilka pieczątek pobibliotecznych.

Dubrowin Mark. Obrazkowy słownik idiomów rosyjskich.

Okładki przetarte, lekko pozaginane na rogach, boki książki przybrudzone. Na pierwszej stronie parafka poprzedniego właściciela.

Dworecki I. H. Słownik rosyjsko - polski.

Okładki przetarte przy krawędziach i na grzbiecie. Brak strony tytułowej, na pierwszej stronie kilka cyfr wykonanych niebieskim długopisem. Boki książki przybrudzone.

Dworecki I. H. Słownik rosyjsko - polski.

Delikatnie przetarte okładki. Boki książki przybrudzone.

Dworecki J.H. Podręczny słownik rosyjsko - polski.

Okładki i boki książki przybrudzone, kartki przebarwione przy krawędziach.

 

Gregowa N. I, Rozwadowska M. F. Słownik polsko - rosyjski i słownik rosyjsko - polski 2 tomy.

Delikatnie przetarte okładki na rogach i przy końcach grzbietu. Boki obydwu tomów przybrudzone.

Grekow N. I., Rozwadowska M. F. Słownik polsko - rosyjski / rosyjsko - polski 1 - 2.

 Okładki lekko przetarte, boki książek przybrudzone. Tom rosyjsko - polski rozłamany pomiędzy stronami 2/3.

Grekow N. I., Rozwadowska M. F. Słownik polsko - rosyjski.

Około 50 tys. haseł.

Okładki i boki książki lekko przybrudzone. Książka rozłamana pomiędzy stronami 2/3 i 208/209, rogi kartek pozaginane, kartki przebarwione przy krawędziach, strony 15 - 16 oddzielone od grzbietu.

Grzybowski Stanisław. Studia filologiczne zeszyt 27 (10) - filologia rosyjska. Nakład 300 egz.

Nakład 300 egz!
Skrypt - Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Delikatnie przetarte okładki przy krawędziach i na grzbiecie. Na stronie tytułowej dedykacja dla poprzedniego właściciela wykonana niebieskim długopisem.

Grzybowski Stefan. Podstawy fonetyki rosyjskiej dla Polaków.

Książka oprawiona z przezroczystą okładkę przypiętą zszywkami. Okładki przebarwione. Na stronie 2 i ostatniej pieczątki pobiblioteczne, na stronie 2 dodatkowo numer "34142".

Hessen Dymitr, Stypuła Ryszard. Wielki słownik polsko - rosyjski t. 1 - 2.

Około 80 tys haseł. Okładki i boki książki lekko przybrudzone. Tom II rozłamany pomiędzy stronami 774/775.