Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych

Lista produktów

Allen J.P.B., Corder Pit, Rusiecki Jan. Kurs edynburski językoznawstwa stosowanego tom 1 - Rozprawy z językoznawstwa stosowanego.

Okładki przybrudzone, wytarte na krawędziach i pozaginane na rogach. Grzbiet przybrudzony i poplamiony z drobnymi naddarciami na obydwu końcach. Niewielkie wgięcie w dolnym rogu książki, tuż przy grzbiecie. Przybrudzone boki książki.

Antinucci, Gebert, Grochowska i inni. Studia gramatyczne tom 1.

Delikatnie przetarte okładki przy krawędziach i na grzbiecie z lekko pozaginanymi rogami.

Arctowa Irena. Razem czy osobno - Zasady pisowni łącznej i rozdzielnej ze słownikiem.

Okładki lekko przybrudzone i wytarte, pozaginane - głównie na rogach. Grzbiet wytarty z naddarciami na obydwu końcach.

Bartnicka Barbara. Język polski - Język i my 3, podręcznik do języka polskiego dla szkół średnich.

Minimalnie wytarte krawędzie okładek. Zagięty dolny róg przedniej okładki. Minimalnie przybrudzone boki książki.

Bartula Czesław. Podstawowe wiadomości z gramatyki staro - cerkiewno - słowiańskiej na tle porównawczym.

Okładki delikatnie przybrudzone i pozaginane w kilku miejscach. Boki książki lekko przybrudzone.

Baudouin de Courtenay Jan. O języku polskim.

Obwoluta przybrudzona i poprzecierana, miejscami ponaddzierana na krawędziach i rogach (do 1 cm). Z przodu i na grzbiecie obwoluty napisany mazakiem numer "12284" (oraz na stronie 4). Boki książki przybrudzone. Na stronach 4, 17 i 453 stare pieczątki pobiblioteczne.

Bednarczuk Leszek, Danka Ignacy, Pisowicz Andrzej, Pobożniak Tadeusz, Reczek Józef i inni. Języki indoeuropejskie tom 1.

Obwoluta lekko przybrudzona i wytarta, ponaddzierana na rogach, miejscami na krawędziach (do 1 cm) oraz na obydwu końcach grzbietu. Uszkodzenie tylnej części obwoluty u góry przy grzbiecie: ubytek około 6/4 cm oraz naderwanie około 8 cm. W tekście kilka podkreślen wykonanych ołówkiem.

Białokozowicz, Łużny, Kułakowski i inni. Slavia orientalis - rocznik XXVII nr 1.

Okładki przetarte, głównie przy krawędziach z pozaginanymi rogami, tylna naderwana u dołu ok. 6,5 cm.

Bralczyk Jerzy. Język na sprzedaż.

Lekko poprzecierane krawędzie i rogi okładek. U góry tylnej okładki dwie nieaktualne naklejki z księgarni. Drobne, miejscowe przybrudzenie dolnego boku książki.

Bugajski Marian. Morfem nie we współczsenym języku polskim i w zasadach pisowni.

Delikatnie przybrudzone okładki z lekko pozaginanymi rogami.

Burkacka, Dobrzyńska, Dużyńska - Markowska i inni. Nauka o jezyku - encyklopedia szkolna.

Delikatnie przybrudzone, przetarte okładki na rogach z widocznymi zarysowaniami, na przedostatniej stronie skreślenie wykonane pomarańczową kredką.

Buttler, Kurkowska, Satkiewicz. Kultura języka polskiego - zagadnienia poprawności leksykalnej (słownictwo rodzime).

Delikatnie przetarte okładki przy krawędziach i na grzbiecie z lekko pozaginanymi rogami.

Cegieła Anna, Markowski Andrzej. Z polszczyzną za pan brat.

Delikatnie przybudzone, przetarte okładki na rogach i końcach grzbietu, dwie ostatnie kartki naderwane u dołu przy grzbiecie ok. 5,5 cm.

Chojnacki Antoni. Poetyka - skrypt dla studentów filologii rosyjskiej.

Okładki przetarte przy krawędziach i na grzbiecie z pozaginanymi rogami, przybrudzone boki książki.

Corden, Allen, Widdowson, i inni. Rozprawy językoznawstwa stosowanego tom I: kurs edynburski językoznawstwa stosowanego.

Okładki przybrudzone i pozaginane, na przedniej pieczątka pobiblioteczna, numer "38498" wykonany czarnym mazakiem, tylna naderwana u dołu przy grzbiecie ok. 1 cm. Na stronie tytułowej pieczątka pobiblioteczn oraz na ostatniej kartce pieczątka pobiblioteczna.

Dejna, Handke, Kuraszkiewicz i inni. Studia z filologii polskiej i słowiańskiej tom 17.

Okładki i boki książki lekko przybrudzone. Oderwany niewielki kawałek pierwszej kartki (strona przedtytułowa - bez tekstu) przy jej dolnej krawędzi. Lekkie przebarwienia wewnątrz przedniej okładki i na kilku pierwszych stronach.

Dobrzyńska Teresa. Metafora tom IV: poetyka - zarys encyklopedyczny.

Delikatnie przybrudzone okładki z leciutko pozaginanymi rogami. Boki książki lekko przybrudzone.