Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Czeszewski Maciej. Słownik polszczyzny potocznej.

Okładki delikatnie przybrudzone i pozaginane w kilku miejscach.

Dejna, Handke, Kuraszkiewicz i inni. Studia z filologii polskiej i słowiańskiej tom 17.

Brak obwoluty. Płócienne okładki i boki książki lekko przybrudzone. Oderwany niewielki, trójkątny kawałek pierwszej kartki (strona przedtytułowa - bez tekstu) przy jej dolnej krawędzi. Lekkie przebarwienia wewnątrz przedniej okładki i na kilku pierwszych stronach.

Dobrzyńska Teresa. Poetyka - zarys encyklopedyczny: Metafora.

Delikatnie przybrudzone okładki z minimalnie pozaginanymi rogami. Boki książki lekko przybrudzone.

Doroszewski Witold. O kulturę słowa. Wybór porad językowych.

Okładki delikatnie przybrudzone, wytarte na rogach. Drobny ubytek na dolnym końcu grzbietu. U góry tylnej okładki naklejka z nieaktualną ceną. Delikatnie przybrudzone boki książki.

Doroszewski Witold. O kulturę słowa: poradnik językowy 1 - 2.

Obwoluty przybrudzone, poprzecierane na krawędziach, ponaddzierane (do 1 cm) u góry, u dołu i na rogach. W tomie 1 naderwana u góry przy grzbiecie (3 cm) pierwsza kartka. 
W tomie 2 brak strony tytułowej. W obydwu książkach na kilku stronach nieaktualne pieczątki pobiblioteczne. Delikatnie przybrudzone boki książek.

Doroszewski Witold. Rozmowy o języku.

Okładki lekko przybrudzone na nich słabo widoczne ślady po zagięciach. Na obydwu końcach grzbietu naddarcia (na dole 4.5 cm, na górze 0.5 cm).

Dubisz Stanisław, Nagajowa Maria, Puzynina Jadwiga. Język i my 1 - podręcznik do języka polskiego dla klasy 1 szkół średnich.

Okładki delikatnie przybrudzone z lekko pozaginanymi i wytartymi rogami. Na tylnej okładce cena wykonana niebieskim długopisem.

Dłuska Maria. Fonetyka polska - Artykulacje głosek polskich.

Okładki delikatnie przybrudzone i lekko pozaginane na rogach. Naderwana 5 cm dolna krawędź pierwszej kartki.

Dłuska Maria. Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej 1 - 2.

Brak obwoluty. Minimalnie wytarte dolne rogi okładek. W tomie 1 delikatne rozłamanie między wewnętrzną częścią przedniej okładki a sąsiednią kartką. Delikatnie przybrudzone boki książek.

Fros Si Henryk, Sowa Franiczek. Twoje imię - przewodnik onomastyczno - hagiograficzny.

Obwoluta minimalnie przybrudzona, mocno miejscami poprzecierana, ponaddzierana u góry i u dołu oraz na rogach (do 2 cm). Grzbiet obwoluty odbarwiony i z ubytkami (około 3 cm) na obydwu końcach. Przybrudzony górny bok książki.

Furmanik Stanisław. Podstawy wersyfikacji polskiej.

Okładki, grzbiet oraz boki ksiązki przybrudzone. Dolna krawędź okładek dłuższa od książki stąd liczne zagięcia i naddarcia (do 1 cm). U dołu grzbietu i przedniej okładki dopisany piórem numer "1337". U dołu grzbietu naddarcia i naklejka z dopisaną liczbą "1037". Na tylnej okładce dwa drobne mazaki wykonane czarnym tuszem. Nierówno porozcinane introligatorsko krawędzie kartek. Wewnątrz nieaktualne pieczątki pobiblioteczne.

Galster Irena, Moszyński Leszek, Olechnowicz Mścisław i inni. Slavia orientalis - rocznik XXVII nr 3, profesorowi Anatolowi Mirowiczowi.

Okładki poprzecierane na krawędziach i rogach, pozaginane w wielu miejscach. Minimalnie przybrudzone boki książki.

Gierymscy Barbara i Krzysztof. Ortografia na bardzo dobry - Książka pomocnicza do nauki języka polskiego.

Na tylnej okładce stara metka z ceną. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela książki wykonany czarnym długopisem.

Górski Konrad, Hrabec Stefan. Słownik języka Adama Mickiewicza tom V.

Redaktorzy naczeli: Konrad Górski i Stefan Hrabec.

Brak obwoluty. Płócienne okładki, grzbiet oraz boki książki minimalnie miejscami przybrudzone.

Grochowski Maciej, Karolak Stanisław, Topolińska Zuzanna. Gramatyka współczesna języka polskiego: składnia - morfologia - fonologia.

Okładki lekko przybrudzone, poprzecierane na krawędziach i rogach, delikatnie pozaginane w kilku miejscach. Grzbiet książki sklejony z przednią okładką 3 pasami taśmy. Wewnętrzna część przedniej okładki sklejona z pierwszą stroną poziomymi pasami bezbarwnej taśmy. Lekko przybrudzone boki książki.

Grzegorczykowa Renata. Zarys słowotwórstwa polskiego - słowotwórstwo opisowe.

Okładki lekko przybrudzone, minimalnie wytarte na krawędziach i delikatnie pozaginane na rogach. Brak strony tytułowej.

Głowiński, Hymes, Bernstein i inni. Język i społeczeństwo.

Okładki przybrudzone, poprzecierane, z pozaginanymi rogami. Grzbiet przybrudzony, pomięty i mocno naddarty na krawędzi łączącej z przednią okładką (do 5 cm). Przybrudzone boki książki. Przednia część okładki odklejona od wewnątrz częściowo od grzbietu książki.

Halasz Anna, Borys Piotr. Język polski 6 - Ortografia, zasady i ćwiczenia.

Okładki miejscami delikatnie wytarte i minimalnie przyrudzone. U góry tylnej okładki drobna naklejka z nieaktualną ceną. Lekko pozaginane rogi okładek. Testy wewnątrz nie uzupełnione.

Jaworski Michał. Język polski - gramatyka i ortografia 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Okładki przybrudzone, wytarte na krawędziach i rogach. Poplamiony górny prawy róg przedniej okładki oraz kartek do strony 60. Poprzecierane obydwa końce grzbietu. Na tylnej okładce pionowe zagięcie. W kilku miejscach drobne zaznaczenia i uzupełnienia tekstu.