Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Kurkowska Halina. WSpółczesna polszczyzna - wybór zagadnień.

Obwoluta lekko przetarta (głównie przy krawędziach).

Kurzowa Zofia. Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo - wschodnich do 1939 roku.

Okładka poprzecierana - najmocniej na rogach. Mocno wytarty także grzbiet książki. Górny bok książki lekko przybrudzony.

Lehr - Spławiński Tadeusz. Język polski - pochodzenie, powstanie, rozwój.

Obwoluta delikatnie przetarta, pozaginana i ponaddzierana przy krawędziach w wielu miejscach (do 0,5 cm).

Leksykon młodego czytelnika - wyrazy trudne, ważne i ciekawe.

Okładki przybrudzone, z przetartymi rogami i zarysowaniami. Dolna krawędź grzbietu naddarta (ok. 3 cm). Na tylnej okładce stara cena wykonana długopisem. Książka rozłamana pomiędzy stronami 2 a 3 oraz 442 a 443.

Lyons John. Biblioteka Wiedzy Współczesnej, Omega tom 230: Chomsky.

Okładki delikatnie przybrudzone, Lekko poprzecierane przy krawędziach i na grzbiecie. Boki książki lekko przybrudzone.

Lyons John. Chomsky.

Okładki delikatnie przybrudzone, lekko wytarte na krawędziach i z drobnymi zagięciami na rogach. Brak strony przedtytułowej. Kilka zakreśleń tekstu kolorowym markerem.

Malmberg Bertil. Nowe drogi w językoznawstwie - przegląd szkół i metod.

Okładki lekko przybrudzone, wytarte na krawędziach i pozaginane na rogach. Grzbiet książki delikatnie wytarty i przybrudzony. Przybrudzony górny bok książki.

Mańczak Witold. Polska fonetyka i morfologia historyczna.

Podręcznik w formie skryptu.
Okładki przybrudzone, poprzecierane na krawędziach i pozaginane na rogach. Wytarty grzbiet. Na stronie 2 anulowana pieczątka pobiblioteczna, kilka cyfr wykonanych niebieskim długopisem. Kilka pierwszych kartek naddartych przy dolnej krawędzi (do 1 cm). Nieaktualna pieczątka pobiblioteczna na stronie 17. Przybrudzony górny bok książki.

Mayenowa Maria Renata. Poetyka teoretyczna - zagadnienia języka.

Obwoluta przybrudzona i poprzecierana, z naddarciami na poziomych krawędziach i na rogach (max do 2 cm). Lekko przybrudzone boki książki.

Małgowska, Petrowa - Cichy, Zielińska i inni. Slavia orintalis - rocznik XXVI nr 3.

Okładki delikatnie poprzecierane na krawędziach i rogach, miejscami minimalnie pozaginane. Przednia okładka ponaddzierana u góry przy grzbiecie ok. 3 cm. Boki książki lekko przybrudzone.

Mendykowa Aleksandra. Podstawy bibliografii.

Okładki przybrudzone, lekko wytarte na krawędziach i na rogach. Przednia okładka naderwana u góry ok. 4 cm. Grzbiet wytarty, miejscami ponaddzierany - najmocniej u dołu (około 5 cm). Na tylnej okładce naklejka pobiblioteczna. Na stronie tytułowej pieczątka pobiblioteczna, pieczątka z numerem "23758" oraz na stronie 17 i 374 pieczątka pobiblioteczna. Wewnątrz książki skreślenia wykonane ołówkiem. Kartki do strony 16 naddarte na łączeniu z grzbietem - u góry około 2 cm, u dołu około 5 cm. Lekko przybrudzone boki książki.

Mieczkowska Halina. Studia nad liczbnikiem (na materiale polsko - słowackim).

Delikatnie wytarte i minimalnie pozaginane rogi okładek. U dołu tylnej okładki naklejka z nieaktualną ceną. Lekko przybrudzone boki książki.

Milewski Tadeusz. Prace Etnologiczne tom 1: Zarys językoznawstwa ogólnego część II - Rozmieszczenie języków, zeszyt 1.

Okładki lekko przybrudzone, na krawędziach i rogach pogięte i miejscami minimalnie ponaddzierane (do 2 mm). U góry przedniej okładki, przy grzbiecie przedarcie około 5 cm. U góry tylnej okładki nieaktualna pieczątka "Cena zniżona". Kartki luzem, nierówno pospinane, nieporozcinane przy krawędziach.

Milewski, Szober, Gaertner i inni. Stylistyka polska - wybór tekstów.

Okładki przybrudzone, lekko wytarte na krawędziach i pogięte. Końce grzbietu ponaddzierane do ok. 1 cm. Na stronie przedtytułowej podpis poprzedniego właścieciela wykonany niebieskim długopisem. Przybrudzone boki książki.

Mirowicz Anatol. O grupach syntaktycznych z przydawką.

Okładki przybrudzone, na krawędziach lekko wytarte, po bokach pozaginane i ponaddzierane do 0,5 cm. Grzbiet przebarwiony (ciemniejszy), u dołu naderwany 2 cm przy tylnej okładce. Krawędzie kartek nierówno docięte, część z nich krótsza, inne dłuższe i postrzępione.

Morozowa, Temczin, Kobjak i inni. Krakowsko - Wileńskie studia slawistyczne tom 2.

Książka napisana w języku: polskim i rosyjskim.

Minimalnie wytarte rogi okładek. Delikatnie przybrudzone boki książki.

Nagajowa Maria. Język polski 8: odpowiednie dać rzeczy - słowo.

Okładki przybrudzone, przetarte przy krawędziach i na grzbiecie z pozaginanymi rogami. Na obydwu końcach grzbietu naddarcia (po 1 cm). Na stronie tytułowej i 3 skreślenie wykonane niebieskim długopisem.

Nagajowa Maria. Kształcenie języka ucznia w szkole podstawowej.

Okładki delikatnie przetarte przy krawędziach na nich słabo widoczne ślady po zagięciach. Na stronie przedtytułowej podpis poprzedniego właściciela książki wykonany różowym długopisem.