Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Nieuważny, Łużny, Witkowski i inni. Z problemów ukrainoznawstwa tom 14.

Książka wydana w formie skryptu. Nakład 500 egz.

Okładki poprzecierane - najmocniej przy krawędziach i przy grzbiecie, pozaginane na rogach. Górna krawędź wszystkich kartek ze śladem po zamoczeniu. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany czarnym długopisem.

Nitsch Kazimierz. Wybór z pism Jana Kochanowskiego.

Okładki lekko pobrudzone, z wytartymi rogami. Naddarta w kilku miejscach boczna krawędź tylnej okładki (do 1 cm). Górne krawędzie kartek nierozcięte introligatorsko. Wytarty grzbiet. drobne naddarcie z minimalnym ubytkiem na dolnym boku książki.

Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, nr 2.

Okopień - Sławińska Aleksandra. Wiersz nieregularny i wolny Mickiewicza, Słowackiego i Norwida.

Okładki przybrudzone, poprzecierane przy krawędziach, pozaginane na rogach. Grzbiet także przybrudzony i wytarty. Delikatny ślad po zamoczeniu przy bocznej krawędzi kartek do strony 11.

Pawłowski Tadeusz. Wybrane zagadnienia metodologii nauk, naukoznawstwa i informacji naukowej: Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych.

Okładki delikatnie wytarte i minimalnie przybrudzone. Lekko poprzecierane obydwa końce grzbietu. Kilka zdan w ksiązce do strony 16 podkreślone są czerwonym długopisem.

Pelc, Brykczyński, Winner i inni. Studia semiotyczne tom IX.

Lekko wytarte krawędzie okładek i grzbietu. Delikatnie pozaginane rogi okładek. Minimalnie przybrudzone boki książki.

Pelc, Jadacki, Żegleń i inni. Studia semiotyczne tom XIII.

Delikatnie pozaginane rogi okładek. Lekko wytarty grzbiet.

Perezyńska Nina. Wybrane cechy składniowo - stylistyczne polszczyzny mówionej (na materiale gwary północnomazowieckiej wsi Szczutowo i okolic)

Okładki minimalnie przybrudzone i delikatnie wytarte, lekko pozaginane na rogach. Poprzecierany grzbiet.

Pisarek Walery. Polszczyzna 2000 - orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci.

Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań. Przybrudzone boki książki.

Podracki Jerzy. Dydaktyka składni polskiej.

Lekko poprzecierane krawędzie okładek i grzbietu.

Polański Edward. Dydaktyka ortografii i interpunkcji.

Okładki lekko przybrudzone na nich słabo widoczne ślady po zagięciach (w rogach).

Przyłubscy Ewa i Feliks. Język polski na co dzień.

Okładki, grzbiet i boki książki przybrudzone. Lekko wytarte i pozaginane rogi okładek.

Płażewski Zbigniew, Rola Elżbieta. Nowy ilustrowany słownik ortograficzny.

Rogi okładek i krawędzie grzbietu delikatnie przetarte.

Reichan Jerzy. Słownik gwar polskich - tom IV zeszyt 2 (11) chylnąć się - ciupaga.

Okładki przybrudzone, na krawędziach wytarte i z drobnymi zagięciami - także na rogach. Lekko przybrudzony grzbiet ksiązki. U góry tylnej okładki dwie nieaktualne naklejki cenowe. Kartki częściowo nierozcięte introligatorsko. Ostatnia, luźna kartka z uzupełnieniem źródeł drukowanych ma ślad po zamoczeniu przy krawędzi.

Rospond Stanisław. Gramatyka historyczna języka polskiego.

Brak obwoluty. Płócienne okładki i grzbiet książki lekko przybrudzone. U góry grzbietu drobne (około 3 mm) naderwanie. Z boku pierwszej kartki niewielki (0,5 cm) ubytek. Lekko przybrudzone boki książki.

Sarnowska - Teremiusz, Dobrzyńska, Otwinowska i inni. Studio o metaforze tom I: z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej.

Okładki przybrudzone, poprzecierane przy krawędziach i pozaginane na rogach. Wytarty także grzbiet. Naddarty dolny róg przedniej okładki. Minimalnie przybrudzone boki książki.