Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Schaff Adam. Język a poznanie.

Obwoluta przybrudzona, poprzecierana przy krawędziach i na rogach. Lekko przybrudzone boki książki.

Silić - Rosandić. Onove morfologije i morfostilistike hrvatskoga knjizevnog jezika - Morfologia i morfostylistka chorwackiego języka literackiego.

Okładki przybrudzone na nich widoczne ślady po zagięciach. Na kilkunastu stronach (przy górnej krawędzi ślad po zamoczeniu - lekkie pofalowanie).

Śliwiński Władysław. Poetyckie konstrukcje nominalne w dziejach polskiego wiersza.

Okładki i boki książki delikatnie przybrudzone. Rogi okładek minimalnie wytarte.

Stanosz Barbara. Wprowadzenie do logiki formalnej.

Rogi okładek delikatnie pozaginane, na tylnej okładce stara metka z ceną. Na 30 stronach notatki wykonane ołówkiem i tekst podkreślony markerem.

Stępnik Krzysztof. Poetyka gawędy wierszowanej.

Okładki przybrudzone, poprzecierane przy krawędziach i rogach, pozaginane w kilku miejscach. Wytarty grzbiet książki. Na stronie tytułowej parafka poprzedniego właściciela wykonana niebieskim długopisem. Minimalnie przybrudzony górny bok książki.

Stieber Zdzisław. Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich - Fleksja imienna.

Okładki lekko przybrudzone, wytarte przy krawędziach i pozaginane na rogach. Lekko przybrudzone boki książki.

Strutyński Janusz. Gramatyka polska.

Rogi okładki delikatnie wytarte i minimalnie pozaginane.

Strutyński Janusz. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka staro - cerkiewno - słowiańskiego.

Okładki pozaginane w kilku miejscach i lekko poprzecierane na krawędziach i rogach. Drobne, miejscowe przybrudzenie z boku książki. Wewnątrz kilka dopisków wykonanych długopisem przy tekście i na wewnętrznej stronie tylnej okładki.

Strutyński Janusz. Wybór tekstów do nauki fonetyki i składni współczesnego języka polskiego.

Lekko poprzecierane rogi okładek. Na stronie 71 notatki wykonane długopisem.

Strutyński Janusz. Zarys gramatyki polskiej częśc II: Morfologia.

Delikatnie przybrudzone okładki z lekko pozaginanymi i poprzecieranymi rogami. Na okładkach miejscowe ślady po zagięciach. Na tylnej okładce slad po naklejce z ceną. Na stronie tytułowej zamazany na zielono rysunek z logo. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem.

Stur Ludovit. Wybór pism - BN Seria II nr 204

Biblioteka Narodowa Seria II nr 204. Przełożyli H. Janaszek-Ivanickova, E. Madany, A. Czcibor-Piotrowski; Opracowała H. Janaszek-Ivanickova.

Obwoluta przybrudzona, lekko poprzecierana, naddarta u dołu do 1 cm w dwóch miejscach.

Stypka Alicja. Ćwiczenia gramatyczne w klasach 4 - 8.

Okładki lekko wytarte i delikatnie przybrudzone, pozaginane na rogach. Grzbiet odbarwiony, poprzecierany i ponaddzierany (z ubytkiem 2 cm) na dolnym końcu. U góry tylnej okładki cena napisana długopisem. 

Szober Stanisław. Gramatyka języka polskiego.

Brak obwoluty. Przybrudzone płócienne okładki i grzbiet oraz boki książki.

Szultka Zygmunt. Piśmiennictwo polskie i kaszubskie Pomorza Zachodniego od XVI do XIX wieku.

Leciutko przybrudzone okładki, na tylnej stare naklejki z ceną oraz skreślenie, numer "1220/3" wykonany niebieskim długopisem. Minimalnie wytarte rogi okładek. Delikatnie przybrudzone boki książki.

Szymański Tadeusz. Studium z bułgarskiej dialektologii historycznej. Z historii dialektu okolic miasta Ruse.

Lekko pozaginane i wytarte rogi okładek. Na grzbiecie widoczne małe przetarcie (około 0,5 cm). Boki książki lekko przybrudzone.

Szyszko, Kołakowski, Rutka i inni. Slavia orientalis - rocznik XXV nr 4.

Lekko wytarte i pozagianne rogi okładek. Boki książki delikatnie przybrudzone. Minimalnie wytarte dolne rogi kartek.

Sławiński Franciszek. Słownik prasłowiański tom 3 - D.

Obwoluta wytarta i przybrudzona, ponaddzierana na krawędziach - u dołu z ubytkiem (około 7/4 cm). U góry tylnej części obwoluty nieaktualna pieczątka "cena zniżona".