Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Pecyka S. Maria Bogumiła. Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej.

Na tylnej okładce stara naklejka z ceną. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany czarnym długopisem.

Pełkowska - Turati Janina. Wychowanie fizyczne w przedszkolu i klasach I - IV.

Okładki delikatnie przybrudzone z lekko pozaginanymi i wytartymi rogami. Na przedniej okładce i na pierwszej stronie numer "59 i 198" napisany długopisem.

Pilch Tadeusz. Zasady badań pedagogicznych.

Okładki przetarte, na przedniej brakujące fragmenty, ubytki choć mniejsze również na grziecie i na tylnej okładce. Na tylnej okładce metka z ceną. Na stronie tytułowej skreślenie wykonane niebieskim długopisem. Na kilkunastu pierwszych stronach ubytek w prawym, górnym rogu (tekst nieuszkodzony).

Piramowicz Grzegorz. Powinności nauczyciela.

Okładki delikatnie przybrudzone, przetarte i pozaginane w kilku miejscach. Brak strony tytułowej. na wewnętrznej stronie tylnej okładki pieczątka "Egz. pokazowy".

Ploch Leszek. Jak organizować czas wolny dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo.

Delikatnie przybrudzone, przetarte okładki, głównie przy krawędziach, na tylnej stara naklejka z ceną. Na stronie tytułowej skreślenie wykonane zielonym mazakiem.

Poddjakowa N. N. Wychowanie umysłowe dziecka w wieku przedszkolnym.

Okładki delikatnie przybrudzone z lekko pozaginanymi rogami. Przednia okładka naddarta (ok 3 cm) przy dolnej krawędzi. Oderwany fragment grzbietu przy jego górnej krawędzi. Na pierwszej stronie pieczątka przedszkolna.

Pomykało. Dorobek i perspektywy regionów i oświaty.

Na wewnętrznej części przedniej okładki, stronie 4, 17 i 441 pieczątki pobiblioteczne. Dolna krawędź grzbietu minimalnie uszkodzona.

Popek Stanisław. Z badań nad zdolnościami i uzdolnieniami specjalnymi młodzieży.

nakład 1000 egz. Rogi okładek lekko pozaginane. Spis treści minimalnie popisany długopisem.

Poplucz Jan. Optymalizacja działania pedagogicznego na lekcji.

Książka oprawiona w przezroczystą folię spiętą do okładek zszywkami. Wewnątrz książki kilka starych pieczątek pobibliotecznych.

Poznańska Teresa. O kształtowaniu pojęć w klasach niższych.

Okładki delikatnie przetarte, przybrudzone z lekko pozaginanymi rogami.

Prokopiuk, Dziurzyńska Łyczewska, Doktór. Wychowanie bez lęku - pedagogika steinerowska.

Okładki delikatnie przetarte i przybrudzone. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela książki.

Przetacznikowa, Wróbel. Z zagadnień psychodydaktyki nauczania początkowego.

Leciutko przybrudzone okładki oraz boki książki. Wewnątrz stare pieczątki biblioteczne.

 

Putkiewicz Zygmunt. Motywy szkolnego uczenia się młodzieży.

Okładki delikatnie przetarte i przybrudzone z pozaginanymi rogami. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela książki. Rogi kilkunastu kartek pozaginane.

Putkiewicz Zygmunt. Uczenie się i nauczanie - Czynniki wpływające na efekty nauki szkolnej.

Obwoluta poprzecierana. Książka odklejona od okładek. Leciutko wygięte rogi przedniej okładki. Na stronie przedtytułowej parafka pierwszego właściciela.

Putkiewicz, Dobrowolska, Kukołowicz. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii.

Okładki przybrudzone, mocno przetarte i pozaginane. Wewnątrz książki podkreślenia wykonane ołówkiem.

Racinowski Saturnin. Problemy oceny szkolnej.

Brak obwoluty. Okładki i boki książki przybrudzone. Na stronach tytułowej, 35, 59, 91, 153, 175, 199 i 223 stare pieczątki pobiblioteczne (na stronie tytułowej dodatkowo numery "37" i "2448" napisane niebieskim długopisem.