Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Spionek Halina. Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne.

Obwoluta mocno przetarta, pozaginana i ponaddzierana w kilku miejscach (do 2 cm). Przybrudzone boki książki.

Spionek Halina. Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne.

Brak obwoluty. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela książki. Rogi kilku kartek pozaginane.

Spock, Rothenberg. Dziecko - pielęgnowanie i wychowanie.

Okładki przetarte i pozaginane. Boki przybrudzone. Rogi pozaginane i przetarte.

Stankiewicz Bronisława. Zabawy twórcze i widowiska lalkowe w wychowaniu przedszkolnym.

Okładki leciutko przybrudzone, przetarte, pozaginane w kilku miejscach i odklejone od grzbietu. Na kilku stronach pieczątki przedszkolne, na stronie tytułowej numer "Lp 174" napisany długopisem.

Starościak Jan. Problem samodzielności ucznia - zarys historyczny.

Okładki przybrudzone i przetarte, tylna naddarta przy dłuższej krawędzi (2 cm). Grzbiet ponaddzierany na obydwu końcach (do 1.5 cm). Rogi okładek pozaginane, boki książki poplamione. Książka oddzielona od okładek. Na górnych rogach kartek widoczne ślady zalania. Na stronach 2, 51 i 192 stare pieczątki pobiblioteczne (na stronie 2 przekreślona oraz numer "1004" napisany niebieskim piórem).

 

Stasiak Makary K. Kształcenie podmiotu.

Tylna okładka delikatnie przybrudzona, rogi okładek leciutko pozaginane.

Stefanović Józef. Psychologia wzajemnych kontaktów nauczycieli i uczniów.

Okładki lekko przybrudzone, z bardzo delikatnymi wgięciami przy krawędziach i na rogach. Materiałowy grzbiet przybrudzony. Przetarte rogi okładek. Delikatne ślady po zamoczeniu w dolnych rogach kilku pierwszych kartek oraz w górnych rogach kilku ostatnich kartek. Kartka o stronach 75/76 ma naderwaną (7 cm) boczną krawędź.

Suchodolski Bogdan. Pedagogika. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli 1-2.

 W obu tomach poprzecierane rogi i krawędzie okładek oraz grzbiet książek. Na tylnych okładkach poskreślane ceny, w tomie I dopisana cena długopisem. Oba tomy z różnych gatunków papieru. Na stronie przedtytułowej tomu I podpis pierwszego właściciela.W tomie II na stronie tytułowej podpis wydarty (górna krawędź). Na początku tomu I kilka podkreśleń ołówkiem. Dolne rogi obydwu książek lekko przybrudzone. Strona tytułowa tomu I zaczyna odklejać się od grzbietu.

Suchodolski Bogdan. Wychowanie i strategia życia.

Obwoluta przetarta, zwłaszcza przy krawędziach. Dolna i górna część grzbietu lekko postrzępiona i ponaddzierana. Rogi poprzecierane. Na 4 stronie stara, anulowana pieczątka pobiblioteczna. Na pierwszej i ostatniej kartce ślady po taśmie klejącej.

Suchodolski Bogdan. Zarys pedagogiki - tom 2.

Obwoluta przybrudzona, mocno przetarta, ponaddzierana i pozaginana na rogach i krawędziach. Wewnątrz książki kilka starych pieczątek pobibliotecznych, dolny róg strony tytułowej zagięty. Na 1 stronie przy górnej krawędzi cyfry "71" i  "9199" wykonane długopisem. Boki książki przybrudzone.

Suchodolski, Bestużew, Fitouri, Lauwerys, Cowen i inni. Bliskie i dalekie cele wychowania.

Najprawdopodobniej brak obwoluty. Okładki przetarte. W dolnej części grzbietu okładka naderwana na dł.0,5 cm. Boki przybrudzone.

Suchodolski, Wołoszyn, Dowjat, Wołoszynowa i inni. Zarys pedagogiki 1 - 2.

Brak obwolut. Okładki i boki książek przybrudzone. Na stronach 4, 51 i 598 kilka starych pieczątek pobibliotecznych (na stronie 4 dodatkowo numer "1495" napisany niebieskim piórem). Wewnątrz książek (szczególnie w tomie I) podkreślenia wykonane niebieskim długopisem. W tomie drugim brak strony przedtytułowej. Odcięty fragment stron 15 - 16 (3 cm x 3.5 cm) oraz 515 - 516 (prawie cała kartka).

Surowcewa A. Kształcenie woli dzieci.

Okładki przybrudzone i pozaginane w kilku miejscach. Na tylnej okładce pieczątka "Loteria książkowa". Boki książki leciutko przybrudzone. Górny róg kartek zagięty.

Święcicka Hanna. Osiołek Łukaszka - z zagadnień pedagogiki rodzinnej.

Delikatnie przybrudzone, przetarte okładki na grzbiecie z lekko pozaginanymi rogami, na przedniej oraz na stronie tytułowej numer "1058" wykonany niebieskim długopisem. Na tylnej okładce pieczatka z ceną.

Szczegodzińska Lucyna. Gry i zabawy towarzyskie.

Okładki delikatnie pozaginane w kilku miejscach. Rogi kilku kartek leciutko pozaginane.

Szczodrak Mieczysław. Elementy pedagogiki.

Okładki przetarte na krawędziach i pozaginane na rogach. Na przedniej okładce podpis poprzedniego właściciela wykonany czarnym długopisem.

Szewczuk Włodzimierz. Trudności myślenia i rozwijanie zdolności uczniów.

Książka oprawiona w przezroczystą okładkę przyklejoną bezbarwną taśmą do wewnętrznych stron obu okładek. Wewnątrz książki kilka starych pieczątek pobilbiotecznych, na stronie 2 i tylnej okładce naklejka.

Szuman Stefan. O uwadze.

Okładki przybrudzone, przetarte i pozaginane (głównie na rogach i krawędziach).

Szuman Wanda. Wychowanie niewidomego dziecka.

Okładki lekko przetarte, przybrudzone. Krawędzie i rogi poprzecierane. Górna część grzbietu lekko postrzępiona.