Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Szybka Czesław. Metodyka nauczania historii w szkole średniej.

Okładki poplamione, przybrudzone, przetarte przy karwędziach i na rogach. Na stronie tytułowej pieczątka pobiblioteczna, numer "7254" wykonany niebieskim długopisem oraz na stronie 17 i 351 pieczątka pobiblioteczna. Boki książki i kartki na krawędziach przybrudzone i poplamione, widoczne ślady po zalaniu.

Słowikowski Tadeusz. Metodyka nauczania historii.

Okładki lekko przybrudzone i przetarte (głównie na krawędziach i rogach). Boki książki również przybrudzone. Na stronach 2, 19 i 207 stare pieczątki pobiblioteczne (na stronie 2 dodatkowo przekreślenie i numer "27063" napisany niebieskim cienkopisem).

Terlecka Wanda. Poczucie powinności morlanej u dzieci przedszkolnych.

Rogi okładek delikatnie pozaginane, na tylnej okładce w dolnym rogu cyfry "682/75" wykonane niebieskim długopisem. Wewnątrz książki kilka starych pieczątek przedszkolnych.

Thomas Jean. Edukacyjne problemy współczesnego świata.

Obwoluta przybrudzona i przetarta na krawędziach, naddarta górna krawędź grzbietu. Górny bok książki przybrudzony. Na stronach 4, 13 i 206 stare anulowane pieczątki pobiblioteczne. Książka rozłamana pomiędzy stronami 134/135.

Tuohy David. Dusza szkoły.

Okładki delikatnie przybrudzone i pozaginane w kilku miejscach. Na tylnej okładce stara naklejka cenowa. Na stronie przedtytułowej podpis poprzedniego właściciela książki. W środku notatki i tekst podkreślony ołówkiem.

Turos Lucjan. Andragogika. Zarys teorii oświaty i wychowania dorosłych.

Delikatnie przybrudzone i przetarte przy krawędziach okładki. W środku kilka podkreśleń długopisem.

Tyszkowa Maria. Aktywność i działalność dzieci i młodzieży.

Okładki przybrudzone, przetarte na rogach. Na tylnej okładce dwa zagięcia z góry na dół. Grzbiet przebarwiony, naddarty przy górnej krawędzi (1 cm). Książka rozłamana pomiędzy stronami 128-129 oraz 254-255. Wszystkie kartki przy dolnej krawędzi pofalowane po zalaniu.

Tyszkowa Maria. Problemy psychicznej odporności dzieci i młodzieży.

Obwoluta przybrudzona, przetarta i pozaginana na rogach, grzbiet przebarwiony i delikatnie ponaddzierany przy końcach.

Tyszkowa Maria. Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach trudnych.

Lekko przybrudzone okładki z delikatnie przetartymi krawędziami oraz słabo widocznymi zagięciami. Książka wewnątrz podklejona taśmą (wzdłuż grzbietu).

 

 

Ur Penny. Nauczanie rozumienia słowa mówionego.

Okładki przetarte i pozaginane. Na tylnej okładce naklejka z ceną.

van Pelt Nancy. Zostań wychowawcą swego dziecka - przewodnik dla rodziców.

Okładki pozaginane na rogach, przetarte na krawędziach. Końce grzbietu ponaddzierane (górny - 4 cm). Tylna okładka przetarta przy lewej krawędzi. Na 3 stronie dedykacja wykonana niebieskim długopisem.

Wall W. D. Twórcze wychowanie w okresie dzieciństwa.

Delikatnie przetarte krawędzie okładek, na nich ślady po zagięciach. Na ostatniej stronie pieczątka „bonifikata 80 zł”. Wewnątrz stare pieczątki pobiblioteczne.

 

 

Wall W. D. Wychowanie i zdrowie psychiczne.

Na obwolucie widoczne przybrudzenia, przetarcia, oraz naddarcia przy krawędziach (do 3 cm). Oddarty kawałek górnego i dolnego grzbietu obwoluty (po 2 cm). Wewnątrz książki stare pieczątki szkolne. Boki książki lekko przybrudzone.

 

 

Wichura Helena. Modele lekcji w nauczaniu początkowym.

Okładki oprawione w przezroczystą folię. Na przedniej okładce oraz na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem, wewnątrz książki kilka starych pieczątek pobibliotecznych.

Więckowski Ryszard. Elementy systemu nauczania początkowego.

Okładki przetarte i przebarwione z pozaginanymi rogami. Górny bok książki lekko poplamiony.

Wilder - Taylor Stefanie. Terror ekożelków - o urokach i udrękach macierzyństwa.

Okładki lekko przybrudzone, na tylnej stara naklejka cenowa. Rogi okładek delikatnie pozaginane.

Wilgocka - Okoń Barbara. Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich.

Rogi okładek delikatnie pozaginane. Kilka stron popisanych ołówkiem i kredkami.

Wiloch Tadeusz J. O powszechności kształcenia na poziomie średnim.

Rogi okładek delikatnie pozaginane, końce grzbietu lekko ponaddzierane (do 1 cm). Wewnątrz książki kilka starych pieczątek.