Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Dottrens, Mialaret, Rast, Ray. Wychowanie i kształcenie.

Okładki oddzielone od grzbietu książki, przetarte na krawędziach, pozaginane na rogach oraz ponaddzierane na końcach grzbietu (do 3 cm). Książka rozłamana pomiędzy stronami 160-161. Wewnątrz kilka starych pieczątek pobibliotecznych.

Dryden Gordon, Vos Jeannette. Rewolucja w uczeniu.

Boki książki delikatnie przybrudzone. Książka minimalnie rozłamana pomiędzy stronami 542 a 543.

Dubczyńska Maria. Powodzenie szkolne w klasie I dzieci niedosłyszących.

Okładki przetarte na krawędziach, delikatnie pozaginane na rogach, na tylnej okładce stara naklejka z ceną. Po wewnętrznych stronach okładek żółte przebarwienia, na stronie tytułowej parafka poprzedniego właściciela wykonana fioletowym długopisem.

Dudzikowa Maria. Praca młodzieży nad sobą.

Okładki delikatnie przetarta, rogi pozaginane. Brak strony tytułowej.

Dudzikowa Maria. Wychowanie przez aktywne uczestnictwo.

Okładki delikatnie przetarte, przybrudzone i pozaginane w kilku miejscach. Brak strony tytułowej. Spis treści pozaznaczany ołówkiem i długopisem. Kilka kartek z zagiętym dolnym rogiem.

Dudzińska Irena. Dziecko sześcioletnie uczy się czytać.

Okładki przebarwione. Zagiety prawy, dolny róg przedniej okładki.

Dunne, Hardy, Śniadek, Misiorna, Michalak... Przyroda, badania, język - przyrodnicze rozumowanie i komunikowanie się najmłodszych.

Okładki delikatnie przetarte i pozaginane w kilku miejscach. Na stronie tytułowej dedykacja.

Dykcik Władysław. Pedagogika specjalna.

Okładki lekko przybrudzone i pozaginane w wielu miejscach. Na tylnej okładce stara metka z ceną. Boki książki przybrudzone. Okładki i kartki przy dolnej krawędzi przebarwione i delikatnie pofalowane po zalaniu. Rogi kilku pierwszych i ostatnich kartek delikatnie pozaginane. Na stronie tytułowej zamazany długopisem podpis poprzedniego właściciela książki.

Dziekoński Mieczysław. Kształtowanie sprawności czytania w języku rosyjskim.

Okładki przetarte (głównie na rogach i krawędziach), górny koniec grzbietu naddarty (1 cm). Okładki oddzielone od grzbietu. Wewnątrz książki kilka starych pieczątek pobibliotecznych.

Długosz Janina. Imprezy i uroczystości w procesie dydaktyczno - wychowawczym klas początkowych.

Okładki przetarte z pozaginanymi rogami, na tylnej napisana niebieskim długopisem stara cena "50 000". Górna krawędź grzbietu naddarta (0.5 cm). Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem.

Eichelberger Wojciech, Samson Andrzej w rozmowie z Anną Sosnowską. Dobra miłość - co robić, by nasze dzieci miały udane życie.

Przednia okładka przybrudzona. Na tylnej okładce stara naklejka z ceną. Wewnątrz książki stare pieczątki pobiblioteczne.

Ernst Ken. Szkolne gry uczniów - jak sobie z nimi radzić.

Okładki delikatnie przetarte, na tylnej stara naklejka cenowa.

Felistak Aleksander. Gry i zabawy na placówkach wychowania pozaszkolnego.

Okładki delikatnie przybrudzone, rogi pozaginane. Dolna i górna krawędź grzbietu naddarta (ok. 0,5 cm). Wewnątrz przedniej okładki podpis poprzedniego właściciela książki.

Ferwick Elizabeth, Smith Tony. Dojrzewanie - praktyczny poradnik dla nastolatków i ich rodziców.

Delikatnie przebarwione, przetarte okładki na rogach i przy końcach grzbietu.

Fiedler Maria. Matematyka już w przedszkolu.

Okładki lekko przybrudzone. Na wielu stronach tekst podkreślony ołówkiem. Na tylnej okładce naklejona stara metka z ceną.

Fiedler Maria. Matematyka już w przedszkolu.

Okładki przybrudzone z wytartymi rogami. Drobne zagięcie (1 cm) bocznej krawędzi kilku kartek o stronach: 15-27. Na stronie tytułowej podpis długopisem poprzedniego właściciela.

Filipczuk Halina. Poznaj swoje dziecko.

Lekko przybrudzone okładki z delikatnie przetartymi krawędziami oraz słabo widocznymi zagięciami. Książka rozłamana pomiędzy stronami 86/87. Na stronach 87/88 ubytki przy prawej krawędzi (przetarcie, wypalenie). Na ostatniej stronie podpis poprzedniego właściciela. Boki książki lekko przybrudzone.