Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Filipczuk Halina. Rodzina a rozwój psychiczny dziecka.

Delikatnie przetarte okładki przy krawędziach i na grzbiecie z lekko pozaginanymi rogami.

Francis - Williams Jessie. Dzieci ze specjalnymi trudnościami w nauce - wpływ neurozwojowych zaburzeń na naukę dzieci z prawidłową inteligencją.

Okładki przybrudzone, przetarte, głównie przy krawędziach z lekko pozaginanymi rogami, wewnątrz tylnej stara pieczątka pobiblioteczna, na grzbiecie u dołu stara naklejka z ceną. Na stronie przedtytułowej pieczątka pobiblioteczna oraz kilka cyfr wykonanych niebieskim długopisem. Boki książki przybrudzone.

Francuz Władysława Maria. Dydaktyka przedmiotów zawodowych - przewodnik metodyczny dla słuchaczy studiów pedagogicznych w wyższych uczelniach technicznych.

Nakład 383 egzemplarze!

Okładki przybrudzone, pozaginane na rogach, krawędzie i końce grzbietu lekko przetarte.

Fritzhand, Wiatr, Jankowski i inni. Moralność i wychowanie.

Okładki delikatnie przybrudzone, pozaginane na rogach i przetarte na krawędziach. Wewnątrz książki kilka starych pieczątek. Lekko przybrudzone boki książki.

Frycie Stanisław, Kaniowska - Lewańska Izabela. Kultura literacka w przedszkolu - antologia 1 - 2.

Okładki przetarte z pozaginanymi rogami. W tomie 1 przednia okładka naderwana przy grzbiecie u dołu ok. 3 cm. W tomie 2 boki książki przybrudzone.

Frydman Ela, Kaltenberg Irena. Problemy kultury i wychowania.

Brak obwoluty, okładki oraz boki książki przybrudzone, grzbiet lekko przetarty. Wewnątrz książki kilka starych pieczątek pobibliotecznych. Brak strony tytułowej.

Galant Józef, Hawlicki Józef. Proces dydaktyczno - wychowawczy w klasach I - III.

Okładki lekko przybrudzone, pozaginane i przetarte głównie na rogach i krawędziach. Po wewnętrznej stronie przedniej okładki, w prawym gónym rogu podpis poprzedniego właściciela wykonany długopisem. Kilka kartek postrzępione przy dolnej krawędzi, ostatnia kartka luzem.

Gałkowski Tadeusz. Pierwszych sześć lat życia - rozwój i wychowanie.

Delikatnie przybrudzone okładk i i boki książki, przednia naderwana w środkowej części ok. 1 cm. Tylna okładna naderwana u góry przy grzbiecie ok. 4 cm.

Gdowska - Wilińska Maria. System zapobiegania wykolejaniu się społecznemu dzieci i młodzieży w środowisku wielkomiejskim.

Nakład 500 egzemplarzy. Okładki leciutko przetarte, rogi okładek i kilku kartek lekko pozaginane. Na grzbiecie kilkucentymetrowe zadrapanie. Na kilku stronach stare i nieczytelne pieczątki pobiblioteczne.

Geiger Helmut, Donat Hans. Co wyrośnie z naszych dzieci.

Krawędzie okładek przetarte, rogi lekko pozaginane. Końce grzbietu ponaddzierane (1 cm). Książka rozłamana pomiędzy stronami 118-119. Strona tytułowa mocno przybrudzona, wewnątrz książki żółte przebarwienia.

Gendek Beata. Poezja Juliana Tuwima w szkole.

Okładki przybrudzone i leciutko przetarte na krawędziach. Boki książki również przybrudzone. Na stronach 152 - 153 żółte plamy.

Godlewski, Krawcewicz, Wujek. Pedagogika.

Obwoluta przetarta przy krawędziach i grzbiecie. Na tylnej obwolucie poziome naddarcie (6 cm). Kilka pierwszych stron przy dolnej krawędzi ponaddzierane na dł. ok 5 cm, pierwsza kartka z 3 cm ubytkiem.

Godlewski, Krawcewicz, Wujek. Pedagogika.

Brak obwoluty. Okładki przybrudzone z widocznymi plamami. Podobnie przybrudzone boki książki. Na stronie przedtytułowej i tytułowej maziaki zieloną kredką.

Gordon Thomas. Wychowanie bez porażek w praktyce.

Na tylnej okładce naklejona stara cena książki. Rogi okładek lekko pozaginane.

Gordon Thomas. Wychowanie bez porażek w szkole.

Na tylnej okładce naklejka z starą ceną książki. Boki książki delikatnie przybrudzone. Na kilku stronach tekst podkreślony długopisem, na stronie 2 i 394 notatki wykonane długopisem.

Gordon Thomas. Wychowanie bez porażek w szkole.

Okładki i boki książki leciutko przybrudzone, rogi okładek delikatnie pozaginane. Na tylnej okładce stara naklejka cenowa.

Gordon Thomas. Wychowanie bez porażek.

Okładki delikatnie wytarte i przybrudzone. Rogi okładek pozaginane. Książka leciutko rozłamana w dwóch miejscach.

Gołaszewski Tadeusz. Piękno natury w świecie dziecięcym.

Obwoluta i boki książki delikatnie przybrudzone. Na przedniej obwolucie i na kilku stronach stare pieczątki pobiblioteczne.