Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Gruszczyk - Kolczyńska Edyta. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.

Okładki delikatnie przybrudzone, przetarte i pozaginane w wielu miejscach. Wewnątrz tylnej okładki pieczątka "Dom Pomocy Społecznej". Wewnątrz okładek oraz na kilku pierwszych i ostatnich kartkach przy dolnych krawędziach żółte przebarwienia (jak po zalaniu). Boki książki przybrudzone. Brak strony przedtytułowej i tytułowej.

Gueneau Monique. Zawód: rodzice.

Obwoluta przetarta i pozaginana przy krawędziach, górna krawędź grzbietu naddarta (1 cm). W lewym, górnym rogu przedniej obwoluty numer "3080F" wykonany niebieskim długopisem. Wewnątrz książki stara pieczątka pobiblioteczna z numerem. Delikatnie przybrudzone boki książki.

Gurycka Antonina. Przeciw nudzie.

Obwoluta przetarta głównie na rogach i krawędziach, grzbiet lekko przebarwiony.  Na stronie przedtytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany długopisem.

Guz Sabina. Oddziaływanie środowiska wychowawczego na rozwój osobowości dzieci rozpoczynających naukę szkolną.

Nakład 100 egzemplarzy.
Recenzent pracy - Przetacznikowa. Druk maszynowy. Okładki lekko przybrudzone z pozaginanymi rogami. Przednia okładka naddarta ok . 1 cm w dwóch miejscach. Na stronie tytułowej dedykacja autorki dla recenzentki pracy - Marii Przetacznikowej.

Guz Sabina. Rozwój i kształtowanie osobowości dzieci w okresie wczesnoszkolnym.

Okładki przybrudzone, poplamione, przetarte przy krawędziach i na grzbiecie z lekko pozaginanymi rogami. Na stronie tutułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem.

Hajnicz Wanda. Rozwój organizacji zabaw dzieci w wieku przedszkolnym.

Delikatnie przybrudzone okładki, na przedniej skleślenie wykonane niebieskim długopisem. Na stronie tytułowej, 17 i 224 pieczątka pobiblioteczna.

Han - Ilgiewicz Natalia. Dziecko w konflikcie z rodziną.

Lekko przybrudzona obwoluta z delikatnie przetartymi i ponaddzieranymi krawędziami, oraz słabo widocznymi zagięciami. Wewnątrz książka podklejona taśmą (wzdłuż grzbietu). Boki książki trochę przybrudzone.

 

 

Han - Ilgiewicz Natalia. Nieznośni chłopcy - typy plastyczności psychicznej w diagnostyce szkolnej.

Okładki delikatnie przybrudzone, lekko przetarte na krawędziach i rogach. Boki książki przybrudzone.

Han - Ilgiewicz Natalia. Trudności wychowawcze i ich tło psychiczne.

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Wewnątrz stare pieczątki szkolne.

 

Han - Ilgiewicz Natalia. W poszukiwaniu dróg resocjalizacji.

Okładki przybrudzone, pozaginane na rogach oraz przetarte na krawędziach. Górny koniec grzbietu naddarty (4 cm). Wewnątrz książki stare pieczątki pobiblioteczne, na tylnej okładce naklejka.

Han - Ilgiewicz Natalia. Więź rodzinna w aspekcie pedagogiki specjalnej.

Okładki przetarte i pozaginane głównie na rogach i krawędziach, grzbiet książki podklejony przezroczystą taśmą. Wewnątrz książka rozłamana w kilku miejscach, większość kartek poluzowane na zszyciu. Na kilku stronach stare pieczątki pobiblioteczne oraz podkreślenia wykonane ołówkiem i niebieskim długopisem. Wewnątrz książka podklejona w kilku miejscach brązową taśmą klejącą.

Haring Norris G., Schiefelbusch Richard L. Metody pedagogiki specjalnej.

Brak obwoluty. Okładki pozaginane na rogach, przetarte na krawędziach. Książka rozłamana pomiędzy stronami 240-241.

Hilgard, Marquis. Procesy warunkowania i uczenia się.

Najprawdopodobniej brak obwoluty. Okładki przybrudzone. Boki przybrudzone

Horner, Zielińska, Smolińska - Theis i inni. Transformacja w oświacie a europejskie perspektywy.

Na stronie tytułowej dedykacja poprzedniego właściciela wykonana czarnym długopisem oraz na ostatniej stronie podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem.

Horwath, Browne, Czyżewska, Drozdowski i inni. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka nr 2 (23)/2008: Systemowa pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw, krzywdzenia i zaniedbywania.

Okładki lekko przybrudzone i przetarte. Boki książki również przybrudzone. Na stronie 18 podkreślenie żółtym mazakiem.

 

House, Nevo, Simons, Stake, Robson... Ewaluacja w edukacji.

Rogi okładek leciutko pozaginane, boki książki delikatnie przybrudzone. Brak strony tytułowej. Na kilku kartkach notatki i tekst podkreślony ołówkiem.