Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Lesiak - Laska Eugenia Iwona. Z teorii i praktyki wczesnoszkolnej.

Skrypt przeznaczony dla studentów nauczania początkowego oraz nauczycieli.

Rogi okładek delikatnie pozaginane. Na pierwszej stronie dedykacja autorki.

Lewin Aleksander. Twórcza praca nad systemem wychowania.

Rogi okładek delikatnie pozaginane. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela książki.

Lewis David. Jak wychować zdolne dziecko.

Leciutko przybrudzone okładki, na tylnej naklejka z cena oraz naderwanie u góry przy grzbiecie ok. 1 cm.

Lewowicki Tadeusz. Aspiracje dzieci i młodzieży.

Krawędzie okładek delikatnie przetarte, boczna krawędź przedniej okładki naddarta (ok. 0,5 cm), grzbiet wyblakły. Rogi okładek delikatnie pozaginane. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela książki. W środku notatki i podkreślenia tekstu wykonane ołówkiem.

Lewowicki Tadeusz. Kształcenie uczniów zdolnych.

Delikatnie przetarte okładki, głównie przy krawędziach z lekko pozaginanymi rogami.

Lewowicki Tadeusz. Psychologiczne różnice indywidualne a osiągnięcia uczniów.

Okładki przybrudzone, delikatnie pozaginane na rogach oraz przetarte na krawędziach. Widoczny ślad po zalaniu w prawym dolnym rogu wszystkich kartek. Boki książki przybrudzone.

Lindgren Henry Clay. Psychologia wychowawcza w szkole.

Okładki mocno przetarte i pozaginane na rogach i krawędziach, płócienny grzbiet przybrudzony. Na tylnej okładce, pierwszej kartce i stronie 2 napisany mazakiem numer "8938". Na stronach 2, 33 i 514 stare pieczątki pobiblioteczne. Strona 127 popisana niebieskim długopisem.

Lovaas O. Ivar. Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo.

Okładki delikatnie przybrudzone, zarysowane i pozaginane w wielu miejscach. Boki książki przybrudzone, rogi kilku kartek pozaginane. Brak strony tytułowej.

Malczyk Celina, Smolik Alojzjusz. Gimnastyka wyrównawcza w szkole.

Okładki przybrudzone, przetarte głównie na rogach i krawędziach oraz przy końcach grzbietu. Wewnątrz książki kilka starych pieczątek pobibliotecznych, widoczny ślad po zalaniu przy górnej krawędzi większości kartek.

Marton Waldemar. Nowe horyzonty nauczania języków obcych.

Okładki lekko przetarte na krawędziach, tylna załamana z góry na dół. Na stronach 2, 19 i 206 stare pieczątki pobiblioteczne (na stronie 2 pieczątka przekreślona i dodatkowo numer "28822" napisany niebieskim piórem).

Mehringer Andreas. Jak wychowywać trudne dzieci.

Na stronie przedtytułowej dedykacja dla poprzedniego właściciela wykonana czarnym długopisem.

Meighan Roland. Edukacja elastyczna.

Okładki delikatnie przetarte, przybrudzone z leciutko pozaginanymi rogami. Na tylnej okładce stara cena wykonana długopisem. Dolna krawędź grzbietu naddarta (ok. 0,5 cm). Wewnątrz przedniej okładki dedykacja.

Meinders - Lucking Frauke, Loy Susanne. Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną?

Rogi okładek delikatnie pozaginane, książka leciutko rozłamana pomiędzy stronami 2/3.

Mentlewicz Anna, Żeromska Ewa. Kobietą być...

Okładki i boki książki przybrudzone. Na przedniej okładce zakreślenie wykonane czarnym markerem. Książka rozłamana pomiędzy stronami 2/3.

Miąso, Kulpa, Garbowska, Trzebiatowski i inni. Historia wychowania - wiek XX 1-2.

Książki oprawione w przezroczystą folię, podklejone po wewnętrznych stronach okładek. W obu tomach brak stron tytułowych, dolne rogi strony 17 oderwane. Tom 1 rozłamany pomiędzy stronami 434-435, kartki 423-434 poluzowane na zszyciu. Tom 2 rozłamany pomiędzy stronami 272-273.

Michajłow Włodzimierz. Metodyka nauczania biologii w szkole ogólnokształcącej (Materiały, informacje, przykłady).

Materiałowy grzbiet. Przybrudzone okładki, z mocno poprzecieranymi krawędziami i rogami. U dołu przedniej okładki napisane długopisem nazwisko poprzedniego właściciela. Zagięte górne rogi kilku pierwszych kartek. Przednia okładka (od wewnątrz) rozerwana (3 cm) u dołu, przy złączeniu z grzbietem. Wewnątrz kilka podkreśleń tekstu - wykonane czerwoną kredką.