Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Stan prawny na dzien 1 czerwca 2011 roku.

Wewnątrz książeczki podkreślenia wykonane niebieskim długopisem.

Korobowicz Artur, Witkowski Wojciech. Historia ustroju i prawa polskiego (1772 - 1918).

Okładki i boki książki delikatnie przybrudzone. Drobne naddarcie na dolnym końcu grzbietu (2 cm).

Korybski Andrzej, Pieniążek Antoni. Zarys prawa dla ekonomistów.

Okładki i boki książki minimalnie przybrudzone. Rogi okładek lekko wytarte. Na kilku stronach tekst podkreślony ołówkiem. Ostatnia strona delikatnie popisana długopisem.

Kozłowska Hanna. Podatkowe aspekty zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Okładki lekko wytarte na rogach. Wewnątrz książki kilka starych pieczątek "Firma Doradców Podadtowych".

Kruczalak Kazimierz. Prawo handlowe - zarys wykładu.

Okładka oddzielona od grzbietu, pozaginana i przetarta na rogach i krawędziach. Na tylnej okładce stara naklejka z ceną. Strona tytułowa mocno przybrudzona, przy dolnej krawędzi kilku pierwszych kartek widoczny ślad po zalaniu. Boki książki przybrudzone.

Kruczalak Kazimierz. Prawo handlowe dla ekonomistów.

Okładki delikatnie wytarte przy krawędziach i rogach. Pozaginane rogi okładek. Boki książki delikatnie przybrudzone. Na kilku stronach zakreślenia wykonane markerem.

Kubisiak Joanna, Siegień Jerzy. Kodeks postępowania administracyjnego.

Okładki delikatnie przybrudzone, pozaginane i wytarte na krawędziach oraz na rogach.  Na tylnej okładce stara naklejka cenowa. Boki książki lekko przybrudzone. Na pierwszej stronie podpis poprzedniego właściciela.

Kuciński Jerzy, Trzciński Zenon. Prawo gospodarcze.

Okładki i boki książki leciutko przybrudzone.

Lewandowski Jerzy. Elementy prawa.

Książka w bardzo dobrym stanie.

Lewandowski Jerzy. Elementy prawa.

Rogi okładek pozaginane. Książka rozłamana pomiędzy stronami 4/5. Boki książki przybrudzone.

Litewski Wiesław. Rzymskie prawo prywatne.

Okładki delikatnie przybrudzone, przetarte i pozaginane w wielu miejscach. Boki książki przybrudzone. Na wielu stronach notatki i tekst podreślony długopisem i markerem. Rogi kilku pierwszych i ostatnich kartek pozaginane, na kilku pierwszych i ostatnich kartach (przy krawędziach) przebarwienie powstałe po zamoczeniu. Boczne krawędzie kartek przebarwione.

Majchrzycka - Guzowska Alina. Finanse i prawo finansowe.

Okładki delikatnie wytarte na krawędziach i rogach. Boki książki minimalnie przybrudzone. Fragmenty tekstu zakreślone różowym i żółtym markerem oraz czarnym długopisem. Książka rozłamana pomiędzy stronami 440/441.

Marszałek Piotr Krzysztof. Polskie prawo stanów szczególnych 1918 - 1939 - wybór źródeł.

Rogi okładek leciutko pozaginane, na tylnej okładce ślad po starej naklejce.

Morek Rafał. Mediacja i arbitraż - komentarz.

Okładki delikatnie przybrudzone, przetarte i pozaginane w kilku miejscach. Na tylnej okładce fragment starej metki z ceną. Boki książki lekko przybrudzone.

Mouawad Youssef Hamid. Laws of Lebanese Corporations.

Książka w języku angielskim.
Na tylnej okładce stara naklejka cenowa.

Mroczkowska - Budziak Agnieszka, Seidel Ryszard. Elementy prawa.

Okładki lekko przetarte na krawędziach i pozaginane na rogach. Na tylnej okładce stara naklejka cenowa. Wszystkie kartki oraz okładki pofalowane i odbarwione po zalaniu przy górnej i dolnej krawędzi. Wewnątrz książki kilka starych pieczątek pobibliotecznych, brak strony tytułowej. Ksiązka rozłamana pomiędzy stroanmi 114/115 oraz 236/237. Boki książki przybrudzone.