Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Fiut Aleksander. Rozmowy z Czesławem Miłoszem.

Okładki przybrudzone, wytarte na krawędziach z pozaginanymi rogami. Lekko przebarwiony grzbiet oraz przybrudzone boki książki.

Flisowski Zbigniew. Westerplatte - wspomnienia, relacje, dokumenty.

Brak obwoluty. Okładki mocno przybrudzone. Przybrudzony górny bok książki.

Ford Donna. Pasierbica - prawdziwa historia złamanego dzieciństwa.

Okładki przybrudzone, na przedniej widoczne ślady zagięć oraz 2 cm naddarcie. Na wewnętrznej stronie przedniej okładki oraz na sąsiedniej kartce niewielkie żółte przebarwienia.

Fortis Teresa. Zew pustyni.

Na tylnej okładce mała, biała naklejka.

Fortis Teresa. Zew pustyni.

Okładki i rogi kilku kartek delikatnie pozaginane. Boki książki leciutko przybrudzone. 

Fotijewa, Milutin, Małyszew i inni. Lenin we wspomnieniach współczesnych 1 - 2.

Obwoluta przybrudzona, przetarta i ponaddzierana przy krawędziach do 1 cm. Przebarwiony na niebiesko górny bok książki.

Fowley Dana. Jak ona mogła?

Na tylnej okładce słabo widoczne ślady zarysowań.

Frank Hans. Okupacja i ruch oporu w dzienniku Hansa Franka 1939 - 1942 1 - 2.

W obydwu tomach obwoluty przybrudzone, ponaddzierane na krawędziach i rogach - największe rozdarcie przy górnym końcu grzbietu (około 6 cm) w tomie 2. 

Frank Hans. Okupacja i ruch oporu w dzienniku Hansa Franka 1939-1945 tom 1 - 2.

Tom pierwszy:
Brak obwoluty. Przybrudzone płócienne okładki, pozaginane na rogach. Na grzbiecie liczby "9438082" wykonane czarnym długopisem. Wewnątrz książki kilka starych pieczątek pobibliotecznych. Na stronach 103-106 żółte plamy. Przybrudzne boki książki.

Tom drugi:
Brak obwoluty. Przybrudzone płócienne okładki, pozaginane na rogach. Na grzbiecie liczby "9438082" oraz tytuł wykonany czarnym długopisem. Wewnątrz książki kilka starych pieczątek pobibliotecznych. Przybrudzone boki książki.
 

Frank Niklas. Mój ojciec Hans Frank.

Na okładkach widoczne zagięcia, rogi okładek pozaginane. Lekko przybrudzone boki książki. Na dwóch pierwszych stronach lekkie przybrudzenia i źle wymazane notatki wykonane ołówkiem.

Frankowski Karol. Moje wędrówki po obczyźnie - Paryż 1 - 2.

Płócienne okładki oraz boki książki przybrudzone. W tomie II dodatkowo kilka starych pieczątek pobibliotecznych.

Fredro - Boniecka Maria. Wołyń - siła traumy. Wspomnienia i pamięć.

Na tylnej okładce fragment starej naklejki cenowej.

Fredro - Boniecki Tadeusz. Wychodzenie z piekła - dalszy ciąg zwycięstwa ks. Jerzego.

Okładki delikatnie przybrudzone, rogi leciutko pozaginane. Na ostatniej stronie przy dolnej krawędzi pieczątka "51191".

Fredro - Boniecki Tadeusz. Zwycięstwo Księdza Jerzego - rozmowy z Grzegorzem Piotrowskim.

Okładki przybrudzone i lekko wytarte na rogach i krawędziach. Na środku tylnej okładki ślady taśmy klejącej, część tekstu uszkodzona. Drobne naddarcie (1 cm) przy górnym końcu grzbietu. Boki książki przybrudzone.

Fredro Aleksander. Trzy po trzy - pamiętniki z epoki napoleońskiej.

Płócienne okładki przybrudzone, przetarte na rogach. Na stronie sąsiadującej z przednią okładką podpis poprzedniego właściciela książki oraz data wykonana niebieskim piórem. Przybrudzony górny bok książki.

Freihow Halfdan W. Drogi Gabrielu.

Okładki leciutko przybrudzone.

Freud Martin. Freud - mój ojciec.

Okładki leciutko przetarte, na nich widoczne ślady zagięć. Na tylnej okładce stara metka z ceną. Grzbiet z pionowymi zagięciami. Książka rozłamana pomiędzy stronami 56 a 57. Przybrudzone boki książki.

Friedman Ester. Daleka droga do domu.

Lekko pozaginany górny róg przedniej okładki. Przybrudzone boki książki.