Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Shah Hannah. Niewierna córka.

Na wewnętrznej stronie tylnej okładki podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem.

Shaw James D, McKenney Tom C. Śmiertelna pułapka.

Na tylnej okładce stara naklejka z ceną, przetarte krawędzie okładek.

Shepherd Richard. Niewyjaśnione okoliczności.

Stan bardzo dobry - książka prawdopodobnie nieotwierana.

Siemion Piotr. Dziennik roku węża.

Książka rozłamana w kilku miejscach. 

Sienkiewicz Henryk. Listy tom I część pierwsza.

Tom I cz 1 - Marian Albiński, Cyprian Godebski.
Wstęp i biogramy adresatów napisał Julian Krzyżanowski.
Listy opracowała i opatrzyła przypisami Maria Bokszczanin.

Obwoluta lekko przybrudzona,

Sienkiewicz Henryk. Listy z Afryki.

Okładki przybrudzone, pozaginane na rogach. Grzbiet z pionowymi zagięciami, na obydwu końcach podklejony czarną taśmą. Książka pęknięta pomiędzy przednią okładką a sąsiednią kartką. Książka rozłamana pomiędzy stronami 64 a 65 oraz 144 a 145.

Sienkiewicz Henryk. Listy z podróży do Ameryki.

Okładki przetarte na nich słabo widoczne ślady po zarysowaniach.

Sienkiewicz Henryk. Pisma tom IV - listy z podróży.

Okładki przetarte głównie na rogach i krawędziach. Na wewnętrznej stronie przedniej okładki naklejka "Towarzystwa Bibljoteki Słuchaczów Prawa UJ". Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela książki wykonany niebieskim piórem. Wewnątrz książki kilka starych pieczątek pobibliotecznych. Brak dolnego rogu kartki 77-78 (ubytek 4 cm x 6 cm, brak części tekstu). Książka pęknięta pomiędzy przednią i tylną okładką a sąsiednimi kartkami. Książka rozłamana w kilku miejscach. Większość kartek poluzowane na zszyciu. Ogólnie książka w złym stanie.

Sierpińska Zofia. Anatema.

Widoczne przetarcie na przedniej okładce, rogi obu okładek pozaginane. Wewnętrzna strona przedniej okładki popisana niebieskim długopisem. Wewnątrz książki nieliczne podkreślenia tekstu wykonane niebieskim długopisem. Książka rozłamana pomiędzy ostatnimi kartkami ze zdjęciami.

Sikoń Stanisław "Sól" Ciernista droga.

Okładki przetarte (głównie przy krawędziach). Przy krawędziach kilka naddarć (do 1.5 cm).

Sikora Sławomir. Mój dług.

Leciutko przybrudzone boki książki.

Simmons Leo W. Wódz słońca - autobiografia D. C. Talayesvy, Indianina z plemienia Hopi.

Obwoluta mocno przybrudzona, na niej widoczne ślady przetarć, zagięć oraz spore naddarcia (największe naddarcia na obydwu końcach grzbietu - 5 cm). Na stronie sąsiądującej z przednią okładką dedykacja poprzedniego właściciela książki wykonana niebieskim długopisem. Wewnątrz książki kilka starych pieczątek pobibliotecznych. Na wszystkich kartkach widoczny ślad po zalaniu prawego górnego rogu.

Simons Paullina. Sześć dni w Leningradzie.

Leciutko pozaginane rogi okładek, przy bocznej krawędzi strony przedtytułowej niewielka plamka (1 cm).

Singer Isaac Bashevis. Miłość i wygnanie.

Literatura żydowska.


Okładki lekko przetarte na nich słabo widoczne ślady po zagięciach. Na wewnętrznej stronie przedniej i tylnej okładki (w górnym rogu) niewielkie przebarwienie.

Skąpski, Filipowski, Krzyżanowski. Nadziei promienie.

Obwoluta lekko przybrudzona, przy górnej krawędzi widoczne zagięcia.

Skarga Barbara. Po wyzwoleniu... (1944 - 1956).

Okładki lekko przybrudzone, na dolnym końcu grzbietu 1.5 cm naddarcie. Pionowe zagięcia na kilku kartkach.

Skibiński Fraciszek. Pierwsza pancerna.

Obwoluta przetarta przy krawędziach i na grzbiecie, końce grzbietu ponaddzierane (do 2 cm). Na stronie tytułowej numer "1970" oraz podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem. Boki książki przybrudzone.

Skorupka Witalis, Sławińska Beata. Ja, Orzeł - z Kedywu do celi śmierci.

Stan bardzo dobry - książka prawdopodobnie nieotwierana.