Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Lukian z Samosaty. Dialogi wybrane.

Okładki przybrudzone, ponaddzierane (do 1 cm) i pogięte przy krawędziach. Ślad po zamoczeniu na grzbiecie, przy krawędziach okładek i i na bokach kilku kartek. Strona przedtytułowa luzem. Kartki przy górnej krawędzi nieporozcinane, wszystkie boki bardzo nierówno docięte introligatorsko. Ostatnia kartka naddarta przy górnym boku (5 cm). Na tylnej okładce pieczątka "Loteria Książkowa".

Majakowski Włodzimierz. Pluskwa.

Okładki minimalnie przybrudzone. 

Majakowski Włodzimierz. Pluskwa. Łaźnia.

Okładki przetarte na krawędziach i pozaginane na rogach. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Menander. Wybór komedii i fragmentów - BN Seria II nr 203.

Przełożył i opracował Jerzy Łanowski.

Rogi okładek i kilku pierwszych kartek lekko pozaginane. Górna krawędź grzbietu naddarta (ok. 0,5 cm).

Miciński Tadeusz. Utwory dramatyczne tom 3: Termopile polskie.

Obwoluta przybrudzona, przetarta i ponaddzierana przy krawędziach w wielu miejscach (do 2 cm) z niewielkimi ubytkami. Wewnątrz okładek oraz na kilku pierwszych i ostatnich kartkach lekkie przebarwienia.

Miciński Tadeusz. Utwory dramatyczne tom 4: Mściciel Wenety, Królewna Orlica, Scena z "Hamleta".

Brak obwoluty. Okładki i boki książki lekko przybrudzone. Na tylnej okładce oraz na ostatniej kartce pieczątka "Bonifikata 80%".

Mickiewicz Adam. Dziady - całość.

Biblioteka Klaszki Polskiej i Obcej. Książka w dobrym stanie.

Mickiewicz Adam. Dziady cz. II, IV i I.

Okładki dość mocno przybrudzone, rogi okładek zagięte.

Mickiewicz Adam. Dziady wileńskie część I opracował Henryk Schipper.

Książka oprawiona introligatorsko na przedniej okładce naklejka z numerem "1281". Okładki wytarte - głównie na krawędziach i rogach. Przetarty grzbiet. Kartki pożółknięte, najmocniej przy krawędziach. Drobne podpisy, parafki i pieczątka na stronie 6, 7 i ostatniej. Naderwany dolny róg kartki o stronach 7/8. Niewielkie rozgięcie między stronami 18 / 19 oraz 126 / 127. Naderwana u dołu (4 cm) strona 128. Przybrudzone boki książki.

Mickiewicz Adam. Dzieła tom III: Utwory dramatyczne.

Przetarte okładki ze śladami załamań (głównie przy krawędziach) i lekko przybrudzone. Na stronie tytułowej niewielka parafka poprzedniego właściciela.

Mickiewicz Adam. Dzieła: Utwory dramatyczne tom III.

Okładki mocno wytarte i pozaginane. Krawędzie grzbietu naddarte ok. 5 cm. Na stronie 2 naklejona karteczka z numerem. Książka rozłamana. Wewnątrz książki nieliczne żółte przebarwieia.

Mickiewicz Adam. Utwory dramatyczne 3 (Dziady, tłumaczenia Szyllera i Szekspira, Konfederaci barscy, Jakub Jasiński).

Okładki przybrudzone, pozaginane lekko w kilku miejscach i przetarte głównie na rogach i krawędziach. Grzbiet wytarty na obydwu końcach i z pionowym zagięciem. Górny bok książki przybrudzony. Na dolnym boku książki przy grzbiecie ciemniejsza plama.

Mickiewicz Adam. Utwory wybrane część 3 (Dziady - całość)

Brak obwoluty. Płócienne okładki lekko przybrudzone,z niewielkimi zagięciami na rogach. Grzbiet przebarwiony (wyblakły). Wewnątrz książki na kilku kartkach zaznaczenia wykonane ołówkiem. Boki książki lekko przybrudzone.

Middleton Thomas, Rowley William. Zwodnica.

Obwoluta delikatnie pozaginana, przybrudzona i ponaddzierana (do 2 cm) w kilku miejscach.

Molier. Mizantrop.

Opracowanie graficzne St. Zamecznik.

Delikatnie przybrudzone krawędzie okładek.

Molier. Pocieszne wykwintnisie - BN Seria II nr 43.

Okładki przybrudzone, na krawędziach zagięte i miejscami ponaddzierane (do 0,5 cm). Grzbiet przybrudzony, z ubytkami (około 1 cm) na obydwu końcach, przedarty od dołu (6 cm) przy przedniej okładce. Pozaginane rogi okładek. Nierówno porozcinane krawędzie kartek. Ogólnie książka w nienajlepszym stanie.

Molier. Skąpiec. Komedia w pięciu aktach - BN Seria II nr 6

Biblioteka Narodowa Seria II nr 40. Opracował i przełożył Tadeusz Boy - Żeleński.

Okładki przybrudzone, pozaginane na rogach oraz przetarte głównie na krawędziach. Grzbiet przybrudzony z drobnymi uszkodzeniami na obydwu końcach. Boki książki przybrudzone.

Molier. Skąpiec. Komedia w pięciu aktach - BN Seria II nr 6.

Biblioteka Narodowa Seria II nr 6. Opracował i przełożył Tadeusz Boy - Żeleński.

Okładki przybrudzone, pozaginane na rogach, przetarte na krawędziach. Dolny koniec grzbietu naddarty (1 cm). Rogi kilku pierwszych i ostanich kartek pozaginane. Boki książki przybrudzone.

Molier. Świętoszek (Tartufe). Komedia w pięciu aktach - BN Seria II nr 40

Biblioteka Narodowa Seria II nr 40. Opracował i przełożył Tadeusz Boy - Żeleński.

Lekko przybrudzone okładki i grzbiet.

Molier. Świętoszek (Tartuffe). Biblioteka Narodowa Seria II nr 40.

Biblioteka Narodowa Seria II nr 40. Przełożył i opracował Tadeusz Boy - Żeleński.

Okładki przybrudzone i pozaginane. Grzbiet naddarty u dołu (1.5 cm).