Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Hailey Arthur. Detective.

Okładki pozaginane, wytarte na krawędziach i na rogach. Podpis imienny na stronie tytułowej wykonany długopisem. Lekko przybrudzone boki książki.

Hamalian Leo, Karl R. Fredeirck. The Shape of Fiction - British and American Short Stories.

Okładki lekko przetarte przy krawędziach i grzbiecie. Zagięcia na rogach okładek oraz jedno pionowe na tylnej.

Hamilton Ruth. Saturday's child.

Okładki delikatnie przybrudzone, pozaginane na rogach. Książka lekko rozłamana pomiędzy stronami 170 - 171.

Harris Thomas. Red dragon.

Okładki miejscami pozaginane, wytarte - najmocniej przy krawędziach i na rogach. Delikatne ślady po zamoczeniu przy krawędziach wewnętrznych części okładek oraz w dolnym rogu początkowych kartek. Drobne obliczenia wykonane długopisem na ostatniej stronie. Lekko przybrudzone boki książki.

Harris. Fatherland; Long. Jenny`s Mountain; Lovesey. Diamond solitaire; Webster. To fly a kite - Reader`s Digest condensed books.

Książka składa się z czterech skróconych powieści wydanych w serii Reader`s Digest condensed books.
Brak obwoluty. Stan dobry.

Harrison Colin. The Havana room.

Okładki dość mocno pozaginane, poprzecierane przy krawędziach i rogach. Grzbiet pozaginany. Na ostatniej kartce adnotacje napisane długopisem. Wewnątrz książki pozaginane rogi stron 375-384.

Harrison Kim. Every which way but dead.

Na przedniej okładce biała metka cenowa. Lekko poprzecierane krawędzie i rogi okładek oraz grzbiet. Kartki w górnym rogu delikatnie pofalowane po zamoczeniu.

Harrison Kim. For a few demons more.

Okładki lekko poprzecierane - głównie na krawędziach i rogach. Książka pofalowana - ślad po zamoczeniu. Na bokach książki przebarwienia.

Harrison Kim. Where Demons Dare.

Krawędzie okładek delikatnie przetarte z zagięciami na rogach. Boki książki lekko przybrudzone. Do około połowy książki minimalny ślad po zalaniu przy górnej krawędzi, podobny ślad na górnym boku książki.

Harvey Sarah. Fly - fishing.

 Okładki przetarte z widocznymi załamaniami, przednia naddarta przy dolnej części grzbietu (2.5 cm). Na dłuższym boku książki przybita pieczątka. Brak strony przedtytułowej, na wewnętrznej stronie przedniej okładki numer "01083 6356" napisany niebieskim długopisem. Na stronie tytułowej pieczątka, wewnątrz książki zakreślenia wykonane długopisem, na stronie 4 sygnatura "HCL/02 04/02". Książka rozłamana pomiędzy stronami 200/201.

Heinlein Robert A. Stranger In A Strange Land.

 Okładki przetarte na krawędziach, rogach i grzbiecie. Górny bok książki przybrudzony.

Heller Joseph. Catch 22.

Przetarte krawędzie okładek, pozaginane rogi okładek.

Hemingway Ernest. A Farewell to Arms.

Brak obwoluty. Płócienne okładki i górny bok książki lekko przybrudzone. Odbarwiony grzbiet a ślad po zamoczeniu w jego dolnym końcu przechodzi częściowo na przednią i tylną okładkę.

Herbert Brian, Anderson Kevin J. Hunters of Dune.

Rogi okładek pozaginane, krawędzie lekko przetarte.

Herbert James. Haunted.

Obwoluta książki lekko poprzecierana na krawędziach. 

Herbert James. Sepulchre.

Okładki przetarte na krawędziach i delikatnie pozaginane. Na grzbiecie widoczne załamania.

Herbert James. The Jonah.

Minimalnie przetarte krawędzie okładek z zagięciami na rogach. Delikatnie przybrudzone boki książki.

Higgins Clark Mary. Daddy's little girl.

Rogi okładek delikatnie pozaginane. Książka rozłmana pomiędzy stronami 94 - 95 oraz 214 - 215.

Higgins Clark Mary. The Lottery Winner.

Lekko przetarte krawędzie i rogi okładek oraz delikatnie grzbiet. Na wewnętrznej stronie tylnej okładki kilka dopisków wykonanych zielonym piakiem.