Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Skinner B. J. Zasoby Ziemi.

Lekko przybrudzone boki książki. Przednia okładka naddarta przy dolnej krawędzi grzbietu ( 0,5 cm). Na okładkach słabo widoczne zagięcia. Wewnątrz książki stare pieczątki poprzedniego właściciela.

Skrzypczak Władysław. Geografia społeczno - ekonomiczna.

Przybrudzone okładki i boki książki. Rogi i krawędzie okładek poprzecierane, okładki pogięte.

Staniów Hanna i Piotr. Geografia 2 - Świat cz. 2. Podręcznik dla liceów i techników. Zakres rozszerzony.

Okładki lekko przybrudzone i przytarte. Na kilku stronach wewnątrz książki przyklejone karteczki z tematami. Lekko pozaginane rogi okładek i przybrudzone boki książki.

Stankowski Wojciech. Geografia fizyczna z geologią. Podręcznik dla szkoły średniej.

Lekko pogięte okładki, na tylnej naklejka z ceną. Przybrudzone boki książki.

Stark Antoni, Krynicka - Tarnacka Teresa, Wojtkowicz Zofia. Geografia dla techników i liceów zawodowych. Tom 1 Geografia fizyczna i demografia.

Przetarte rogi i krawędzie okładek, grzbiet u góry naddarty ok. 1 cm. Na tylnej okładce naklejka z ceną, przybrudzone boki książki.

Stark, Krynicka - Tarnacka, Wojtkowicz. Geografia społeczno - gospodarcza Polski i świata tom 2. Podręcznik dla techników i liceów.

Okładki lekko przybrudzone. Leciutko przytarte okładki głównie przy krawędziach. Lekko pozaginane rogi okładek i przybrudzone boki książki.

Stark, Wnuk, Zimończyk. Świat w fazie przemian 3. Podręcznik dla liceów i techników. Zakres podstawowy.

Na stronie przedtytułowej parafka poprzedniego właściciela wykonana niebieskim długopisem. Lekko pozaginane rogi okładek.

Strachow M. N. Atlas do nauki geologii historycznej.

Okładki przybrudzone, mocno ponaddzierane przy krawędziach, na nich widoczne ślady po zagięciach. Na okładkach w rogach spore ubytki. Na kilku pierwszych kartkach przebarwienia, na stronie tytułowej stara pieczątka AGH. Ogólnie książka w złym stanie.

Strzemski. Wstęp do gleboznawstwa.

Okładka lekko przybrudzona i przetarta. Naddarta przy krawędziach. Brak dolnej części grzbietu ( 5 cm ). Na stronie tytułowej i wewnątrz tylnej okładki w prawym dolnym rogu parafka poprzedniego właściciela wykonana piórem. Na kilku stronach książka rozłamana. Pozaginane rogi okładek. Przybrudzone boki książki.

Święcicki Czesław. Gleboznawstwo melioracyjne.

Nakład 1600 egz. Okładki przetarte na krawędziach, lekko pozaginane. Krawędzie grzbietu mocno przetarte, górny koniec naddarty (7 cm).

Szafer. Zarys ogólnej geografii roślin.

Okładki przybrudzone, przetarte i lekko ponaddzierane przy krawędziach. W górnej części tylnej okładki widoczne poplamienie. Między przednią okładką a pierwszą stroną w dolnym rogu słabo widoczne odklejenie książki. Przybrudzone i poszarpane boki książki. Pozaginane rogi okładek.

Szymborscy. Wszechocean.

Obwoluta lekko przetarta, ponaddzierana głównie przy krawędziach.

Trembecki Adam Stefan. Matematyczne metody w górnictwie - zagadnienia wybrane.

Mocno przybrudzone okładki oraz boki książki. Mocno przytarte okładki również na krawędziach. Na tylnej okładce naklejka z numerem bibliotecznym. Wewnątrz książki stare pieczątki biblioteczne. Na wewnętrznych stronach okładek oraz na pierwszej i ostatniej stronie przebarwienia.

Turnau - Morawska Maria. Petrografia skał osadowych.

Okładki lekko przybrudzone i przetarte przy krawędziach. 

Twarogowski Jerzy. Poczet wielkich geologów.

Lekko przetarte i przybrudzone okładki z słabo widocznymi zagiętymi rogami. Wewnątrz żółte przebarwienia. Lekko przybrudzone boki książki.

Walczak. Na Grenlandii.

Okładki lekko przybrudzone i przetarte. Przybrudzone boki książek.

Wiecki Wojciech. Geografia 1 - Geografia środowiska przyrodniczego. Podręcznik dla liceów i techników. Zakres podstawowy.

Okładki lekko przytarte. Na tylnej okładce w prawym górnym rogu naklejona stara cena. Lekko pozaginane rogi okładek i przybrudzone boki książki. Na stronie przedtytułowej zapiski wykonane niebieskim długopisem.

Wilczyńska - Wołoszyn Maria M. Geografia cz. 1 - Ziemia jako otwarty system fizycznogeograficzny. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Zakres rozszerzony.

Na przedniej okładce stara naklejka przekreślona znakiem "X". Na okładkach słabo widoczne zagięcia. Lekko pozaginane rogi okładek.