Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Badowski Marek, Heidrich Zbigniew. Urządzenia wodne i ściekowe.

Okładki przybrudzone, przetarte (przy krawędziach i na grzbiecie) z pozaginanymi rogami, na nich widoczne liczne zagięcia. Bark strony tytułowej, na stronie 3 (spis treści) skleślenia wykonane niebieskim długopisem, na ostatniej stronie mazak wykonany czerwoną kredką.

Bala Władysław, Pichór Władysław. Technologia zmechanizowanych robót wodno - melioracyjnych.

Brak obwoluty. Delikatnie przybrudzone okładki, na tylnej stara, nieczytelna pieczątka z ceną.

Bałut, Blachut, Chrobak, Czaja i inni. Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska.

Konferencja Naukowa z okazji jubileusz 50 lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Kraków 21-22 września 2001 roku.

Okładki przybrudzone i przetarte na krawędziach i rogach, tylna naddarta przy dolnej krawędzi (1.5 cm). Boki książki przybrudzone. Na stronie tytułowej parafka poprzedniego właściciela.

Błaszczyk Wacław, Roman Marek, Stamatello Henryk. Kanalizacja tom 2.

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Rogi okładek przetarte i pozaginane. Na kilku stronach pieczątki pobiblioteczne. Książka zalana przy bocznej krawędzi kartek oraz rozłamana pomiędzy 2/3 stroną i delikatnie rozłamana w trzech miejscach przy dolnych częściach kartek.

Błaszczyk Wacław. Projektowanie sieci kanalizacyjnych.

Okładki delikatnie przybrudzone i przetarte. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela książki. Boki książki lekko przybrudzone.

Ciebiera Zbigniew, Deja Andrzej, Wolski Janusz. Technologia wody i ścieków.

Okładki przybrudzone i przetarte z leciutko pozaginanymi rogami. Na tylnej okładce, także na ostatniej kartce pieczątka "Cena zniżona".

Cywiński, Gdula, Kempa, Kurbiel, Płoszański. Oczyszczanie ścieków miejskich - podstawy technologiczne i zasady projektowania oczyszczalni.

Okładki przybrudzone, mocno przetarte na krawędziach i rogach, złączone razem taśmą gdyż brak płóciennego grzbietu. Na tylnej pieczątka z numerem "6492" oraz litery "BP" napisane długopisem. Książka rozłamana pomiędzy stronami 2/3, 336/337 oraz ostatnią kartką a tylną okładką. Strona 15 - 16 naddarta przy grzbiecie u góry (14 cm). Na stronie 19 zakreślenie wykonane niebieskim długopisem. Cześć stron ponaddzieranach przy grzbiecie, krawędziach i na rogach (do 3 cm). Wewnątrz książki kilka starych pieczątek pobibliotecznych. Na stronie 4 ten sygnatura napisana długopisem, pieczątka pobiblioteczna oraz podpis poprzedniego właściciela. Boki książki przybrudzone.

Gadomska Edyta, Sikorski Piotr, Smogorzewska Wanda i inni. Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu część 1.

Poprzecierane krawędzie i rogi okładek. Minimalnie przybrudzone rogi kartek. Na stronie tytułowej źle wymazany podpis poprzedniego właściciela książki.

Heidrich, Tabernacki, Sikorski. Wiejskie oczyszczalnie ścieków.

Delikatnie przybrudzone okładki z pozaginanymi rogami, przednia naderwana u góru przy grzbiecie ok. 1 cm. Na stronie tytułowej pieczątka pobiblioteczna, numer "6383" wykonany niebieskim długopisem oraz na stronie 73 i 234 pieczątka pobibliteczna.

Hermanowicz, Dożańska, Sikorowska, Kelus. Fizyczno - chemiczne badania ścieków miejskich i osadów ściekowych.

Okładki przybrudzone i przetarte (na krawędziach, grzbiecie i rogach). Boki książki przybrudzone. Wewnątrz książki na stronie tytułowej stara pieczątka pobiblioteczna Politechniki oraz sygnaturka "Nr inw. 745" napisana niebieskim piórem. Liczba "745" i malutkie pieczątki: "s - 84 r.", "s. 97"  na stronie tytułowej i ostatniej kartce.

Imhoff Karl. Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków - poradnik.

Okładki leciutko przetarte, boki książki przybrudzone. Na pierwszej stronie numer "1549" wykonany czerwonym pisakiem, na kilku stronach pieczątki pobiblioteczne.

Klonowicz, Dobrzański, Mańkowski i inni. Ogrzewanie i wentylacja tom 4.

Delikatnie przybrudzone, przetarte okładki (przy krawędziach i na grzbiecie) z lekko pozaginanymi rogami, na tylnej cena wykonana niebieskim długopisem. Na stronie tytułowej pieczątka pobiblioteczna, numer "25362" wykonany piórem oraz na stronie 17 i 394 pieczątka pobiblioteczna.

Latocha Piotr. Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu część III: drzewa i krzewy iglaste.

Na lekko przetartych okładkach słabo widoczne ślady zarysowań. Na tylnej okładce stara metka z ceną.