Spis Treści

POCHODZENIE I EWOLUCJA KOMÓREK
1. Pochodzenie i właściwości komórek prokariotycznych,
2. Ewolucyjny rozwój fotosyntezy, wiązania azotu oraz rozwój atmosfery,
3. Pochodzenie i charakterystyka komórek eukariotycznych,
4. Przystosowanie się komórek do rozmaitych środowisk,

ORGANELLE KOMÓRKOWE
5. Retikulum endoplazmatyczne - aparat Golgiego,
6. Przetworniki energii: mitochondria i chloroplasty,
7. Jądro komórkowe, chromosomy i geny,
8. Błony komórkowe,

PRZEMIANY ENERGII I MATERII W KOMÓRCE
9. Kierunek przemian komórkowych: termodynamika,
10. Szybkość przemian komórkowych: kinetyka,
11. Potencjały oksydoredukcyjne,
12. Uwalnianie energii w komórkach,
13. Zużycie tlenu i bioluminescencja komórek,
14. Fotosynteza,
15. Biosynteza,
16. Regulacja metabolizmu komórkowego,

TRANSPORT PRZEZ BŁONY KOMÓRKOWE
17. Przenikanie na koszt energii kinetycznej,
18. Transport aktywny sprzężony z metabolizmem,
19. Transport objętościowy,

POBUDLIWOŚĆ I KURCZLIWOŚĆ
20. Potencjały czynnościowe komórek,
21. Powstawanie, przemieszczanie się i przewodzenie potencjałów czynnościowych,
22. Kurczliwość,
23. Chemiczne podstawy kurczliwości,

RYTMY BIOLOGICZNE
24. Dynamiczna organizacja komórki,

CYKL KOMÓRKOWY
25. Prawidłowy i nieprawidłowy wzrost komórki,
26. Podział komórek,
27. Przyspieszanie, opóźnianie i blokowanie podziałów komórkowych,