Spis Treści

I. Znaczenie roślin ozdobnych:
Funkcje roślinności,
Walory dekoracyjne roślin,
Podstawowe grupy roślin stosowanych w architekturze krajobrazu,

II. Warunki siedliskowe:
Czynniki ekologiczne wpływające na wzrost i rozwój roślin,
Zróżnicowanie szaty roślinnej w Polsce,
Charakterystyka zbiorowisk roślinnych w Polsce,
Ekologiczne podstawy kształtowania doborów roślinnych,

III. Rodzaje i właściwości gleb:
Gleba jako środowisko życia roślin,
Podstawowe procesy glebotwórcze,
Budowa profilu glebowego,
Skład gleby,
Właściwościgleb,
Zarys klasyfikacji gleb,

IV. Uprawa, melioracje i nawożenie:
Uprawa gleby,
Regulacja stosunków powietrzno-wodnych w glebie-melioracje,
Nawożenie roślin ozdobnych,