Spis Treści

Jak stajemy się sobą
Przedmowa
1. Psychologia: za czy przeciw?
2. Tradycja wywodząca się od Locke'a
3. Tradycja wywodząca się od Leibniza
4.Cel psychologii
5. Dylemat niepowtarzalności
6. Dyspozycja
7. Niespołeczne początki
8. Znaczenie wczesnej afiliacji
9. Stadność a indywidualizm
10. Czy pojęcie jaźni jest niezbędne?
11. Proprium
12. Zlewanie się funkcji proprium
13. Krytyka
14. Rozwój przypadkowy, przystosowawczy i ukierunkowany
15. Motywacja i napięcie
16. Sumienie
17. Systemy wartości
18. Lęk i kultura
19. Wolność
20. Struktura osobowości
21. Poczucie religijne
22. Epilog: Psychologia a demokracja
Jednostka i religia
Przedmowa
1. Źródła poszukiwań religijnych
2. Religijność wieku młodzieńczego
3. Religijność wieku dojrzałego
4. Sumienie i zdrowie psychiczne
5. Istota zwątpienia
6. Istota wiary
Od wydawcy