Spis Treści

I. Produkcja wędlin wołowych
II. Produkcja wędlin z mięsa końskiego
III. Produkcja wędlin podrobowych
IV. Produkcja uszlachetniona
V. Produkcja konserw w opakowaniach metalowych i szklanych 
VI. Produkcja konserw pasteryzowanych
VII. Produkcja konserw sterylizowanych
VIII. Gospodarka żywcem rzeźnym w zakładach przemysłu mięsnego
IX. Ubój zbierząt rzeźnych
X. Uboczne astykuły uboju
XI. Produkcja bekonu i części ciętych 
XII. Produkcja tłuszczów topionych 
XIII. Kontrola jakości produkcji
XIV. Zasady organizacji produkcji i koszty wytwarzania