Spis Treści

Wstęp
1. Znaczenie i rozwój produkcji brojlerów
Współpraca w krajach RWPG w produkcji brojlerów
Rozwój  produkcji brojlerów w Polsce
Perspektywy rozwoju produkcji brojlerów
2.  Uzyskiwanie piskląt mięsnych
Rasy kur mięsnych
Fermy hodowlane
Reprodukcja
Wychów i żywienie materiału reprodukcyjnego z firm Euribrid i Lohmann
Zbiór, odkażanie i magazynowanie jaj
Lęgi
Jakość piskląt mięsnych
Odbiór i transport piskląt
3. Warunki w pomieszczeniach dla kurcząt brojlerów
Ogrzewanie
Wentylacja i  wilgotność
Oświetlenie
Obsada
Budynki do odchowu brojlerów i ich wyposażenie
Lokalizacja i konstrukcja budynków
Wychowalnie brojlerów
Wychowalnia brojlerów produkcji Zakładów Sprzętu i Urządzeń Drobiarskich w Gostyniu
Brojlernia według typowej dokumentacji BISPROL
Wychowalnia brojlerów projektu mgr inż. M. Wieliszewskiego (kartuska)
Urządzenia
Urządzenia do karmienia i pojenia
Mechaniczne urządzenia do usuwania nawozu
Mechaniczne urządzenia do mycia i odkażania brojlerni
Urządzenia do wprowadzania do linii pojenia leków rozpuszczalnych w wodzie
Sprzęt
Głęboka ściółka
Schemat organizacyjny kombinatu produkcji brojlerów w Polsce
4. Żywienie brojlerów
Składniki  pokarmowe
Mieszanki paszowe  dla kurcząt brojlerów
Technika żywienia
Możliwości  zmniejszenia zużycia paszy
Standard przyrostów i zużycie paszy
5. Organizacja i technologia produkcji
Przygotowanie  do  odchowu
Odchów  w  pierwszych  dniach
Odchów starszych kurcząt
Systemy  odchowu  brojlerów
Najważniejsze   wskazania
Dochodowość   produkcji  brojlerów
6. Ubój i obróbka kurcząt
7. Warunki sanitarno-weterynaryjne
Higiena odchowu brojlerów
Choroby brojlerów
Choroby niezakaźne
Choroby zakaźne
Choroby inwazyjne
Odkażanie pomieszczeń i sprzętu
8. Warunki  kontraktacji  brojlerów