Spis Treści

Wstęp
Zasady pracy z komputerem
Budowa komputera
Systemy plików
Obsługa urządzeń wejścia - wyjścia
Zarządzanie systemem Windows
Architektura systemem Windows
Instalacja systemem Windows
Praca w trybie MS-DOS
Konfiguracja sieciowa systemu Windows
Praca w sieci równoprawnej
Praca w sieci z serwerem
Instalacja systemu Linux
Architektura systemu Linux
Praca w systemie Linux
Administracja systemem Linux
Wprowadzenie do sieci komputerowych
Adresacja IP
Internet
Administracja serwerem sieci lokalnej
Zadania występujące na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
Bibliografia
Skorowidz