Spis Treści

1. Ogólna charakterystyka robót ziemnych i ich klasyfikacja
2. Podstawowe kierunki rozwoju technologii robót ziemnych
3. Analiza procesów technologicznych i ustalenie parametrów
4. Cechy budowlane gruntów
5. Odliczanie objętości robót ziemnych
6. Ogólne zasady wykonywania wykopów i nasypów przy zastosowaniu mechanizacji
7. Klasyfikacja i charakterystyka maszyn do robót ziemnych
8. Podstawy oceny efektywności pracy maszyn do robót ziemnych
9. Zasady projektowania metod pracy maszyn do robót ziemnych
10. Podstawy projektowania zestawów maszynowych do robót ziemnych
11. Mierniki oceny efektywności pracy zestawów maszynowych
12. Metody projektowania optymalnych zestawów maszynowych do robót ziemnych
13. Przykłady projektowania zestawów maszynowych
14. Warunki BHP