Spis Treści

List od redakcji
TEORIA
Związki między przemocą małżeńską i krzywdzeniem dzieci, a terapia sprawców przemocy domowej – Kevin D. Browne, Louise Dixon
Spadek liczby przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci – David Finkelhor, Lisa M. Jones
Odpowiedzialność pedagogów za dzieci krzywdzone – Ewa Jarosz
Wzorzec przywiązania jako czynnik pośredniczący w konsekwencjach wykorzystywania seksualnego dzieci – Magdalena Czub
Lekarz – dziecko krzywdzone. Aspekty etyczno-prawne – Ewa Tuszkiewicz – Misztal, Krzysztof Czajka
PRAKTYKA
„W czerwonym domu” – Gdy dziecko jest świadkiem w sądzie – John Myers
Terapia systemowa rodziny z przemocą – Ryszard Izdebski, Wanda Szaszkiewicz
Działania policji w zakresie zapobiegania przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu dzieci – gen. Władysław Padło
Krzywdzenie dzieci niepełnosprawnych: rozpoznawanie i redukcja ryzyka – Kelly J. Ace
BADANIA
Wpływ zakazu stosowania kar cielesnych naprze moc wobec dzieci w rodzinie w Niemczech – Kai D. Bussmann
Konsekwencje wykorzystywania seksualnego dzieci – Kim R. Oates i in.
Pedofilia i pornografia w Internecie – zagrożenia dla dzieci – Łukasz Wojtasik
Przekazy prasowe na temat wykorzystywania seksualnego dzieci – „stare” i „nowe” historie – Monika Sajkowska
Postawy wobec przemocy w bliskich związkach młodzieży – Małgorzata Niesiobędzka
Przyczyny i skutki rozwiązania adopcji – Iwona Wagner
WYDARZENIA
IX Europejska Konferencja ISPCAN nt. krzywdzenia i zaniedbywania dzieci, Warszawa, 29 – 31 sierpnia 2003 r.
Światowa Organizacja Zdrowia przeciw krzywdzeniu dzieci – Alexander Butchart
Kampania „Nie zostawiajmy żadnego dziecka samego”
PUBLIKACJE
ORGANIZACJE
INTERNET