Spis Treści

 1. Wiadomości podstawowe
 2. Elementy wiedzy o człowieku i jego pracy
 3. Wymagania bhp w budownictwie przemysłowym
 4. Wentylacja i ogrzewanie przemysłowe
 5. Oświetlenie przemysłowe
 6. Urządzenia ochronne maszyn i urządzeń produkcyjnych
 7. Zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych
 8. Zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach zawierających gazy pod ciśnieniem
 9. Substancje chemiczne i zasady bezpiecznego posługiwania się nimi
 10. Bezpieczeństwo pracy w transporcie
 11. Podstawowe wiadomości o bezpiecznym poruszaniu się po drogach publicznych
 12. Podstawowe zagrożenia zawodowe w rolnictwie
 13. Środki ochrony przed hałasem
 14. Kształtowanie higienicznych warunków życia osobistego pracownika
 15. Ochrony osobiste
 16. Ochrona przeciwpożarowa
 17. Wypadki przy pracy