Spis Treści

Wstęp
1. Podstawowe pojęcia metrologii
1.1.Obiekt, wielkość, wartość, jednostka miary
1.2. Układ wielkości i układ jednostek miar
1.3. Narzędzia pomiarowe, proces pomiarowy
1.4. Bezpieczeństwo pracy wykonującego pomiary
Pytania kontrolne
2. Wzorce miar wielkości elektrycznych i źródła sygnałów pomiarowych
2.1. Wprowadzenie
2.2. Wzorce miary napięcia elektrycznego
2.2.1. Etalon miary napięcia stałego zbudowany na złączu Josephsona
2.2.2. Wzorce miary napięcia stałego i przemiennego
2.3. Wzorce miary rezystancji
2.3.1. Etalon miary rezystancji zdefiniowany za pomocą kwantowego zjawiska Halla
2.3.2. Wtórne wzorce miary rezystancji
2.4. Wzorce miary prądu elektrycznego
2.5. Wzorce miary indukcyjności własnej i wzajemnej
2.6. Wzorce miary pojemności
2.7. Wzorce miary częstotliwości i czasu
2.8. Elektroniczne źródła napięcia stałego i zmiennego
2.8.1. Zasilacze stabilizowane
2.8.2. Generatory pomiarowe
Pytania kontrolne
3 Metody i narzędzia pomiarowe
3.1. Metody pomiarowe
3.2. Narzędzia pomiarowe
3.2.1. Podział narzędzi pomiarowych
3.2.2. Statyczne właściwości narzędzi pomiarowych
3.2.3. Dynamiczne właściwości narzędzi pomiarowych
Pytania kontrolne
4. Błąd, niepewność
4.1. Klasyfikacja błędów
4.1.1. Błędy bezwzględny i względny
4.1.2. Błędy systematyczne
4.1.3. Biedy przypadkowe
4.1.4. Błędy nadmierne
4.2. Opracowanie wyników pomiarów
4.2.1. Wprowadzenie
4.2.2. Jednorazowy pomiar bezpośredni
4.2.3. Jednorazowy pomiar pośredni
4.2.4. Wielokrotny pomiar bezpośredni
Pytania i zadania kontrolne
5. Przetworniki analogowe wielkości elektrycznych
5.1. Wprowadzenie
5.2. Przekładnik napięciowy
5.3. Pomiarowe dzielniki napięcia i tłumiki
5.4. Przekładnik prądowy
5.5. Bocznik
5.6. Posobnik
5.7. Przetworniki wartości średniej, szczytowej, skutecznej
5.8. Wzmacniacze pomiarowe
5.9. Przetworniki mnożące
5.10. Przetworniki mocy prądu przemiennego
Pytania kontrolne
6. Elektryczne przyrządy analogowe
6.1. Wprowadzenie
6.2. Konstrukcja mechanizmów
6.3. Miernik magnetoelektryczny
6.3.1 Zasada działania miernika
6.3.2. Zastosowanie miernika magnetoelektrycznego
6.3.3. Przetwornikowe mierniki magnetoelektryczne
6.3.4. Multimetry analogowe
6.3.5. Omomierze elektroniczne analogowe
6.3.6 Częstościomierz elektroniczny analogowy
6.3.7. Fazomierz elektroniczny analogowy
6.4. Miernik elektromagnetyczny
6.5. Mierniki elektrodynamiczny i ferrodynamiczny
6.6. Miernik elektrostatyczny
6.7. Mierniki ilorazowe
Pytania kontrolne
7. Przyrządy do obserwacji, rejestracji i analizy przebiegów
7.1. Oscyloskopy
7.1.1. Oscyloskop analogowy
7.1.1.1. Zasada działania oscyloskopu analogowego
7.1.1.2. Właściwości oscyloskopu analogowego
7.1.2. Oscyloskop cyfrowy
7.1.2.1. Zasada działania oscyloskopu cyfrowego
7.1.2.2. Właściwości oscyloskopu cyfrowego
7.1.3. Pomiary oscyloskopem
7.2. Rejestratory
7.2.1. Rejestratory elektromechaniczne
7.2.1.1.Wprowadzenie
7.2.1.2. Rejestratory elektromechaniczne
Itd. ….