Spis Treści

Wykaz używanych oznaczeń matematycznych
Rozdział I. Stereometria
1. Proste i płaszczyzny w przestrzeni
2. Kąt nachylenia prostej do płaszczyzny
3. Kąt dwuścienny
4. Graniastosłupy
5. Ostrosłupy
6. Bryły obrotowe
7. Pola powierzchni i objętości wielościanów oraz brył obrotowych
8. TEST
Rozdział II. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
1. Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa
2. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa
3. Działania na zdarzeniach
4. Własności prawdopodobieństwa
5. Reguła mnożenia
6. Obliczanie prawdopodobieństwa
7. Wstęp do statystyki
8. Mediana
9. Dominanta i średnia
10. Miary rozproszenia
11. Prezentacja danych
12. Rozkłady częstości
13. TEST
Rozdział III. Powtórzenie
1. Liczby i ich zbiory
2. Funkcje i ich własności
3. Funkcja liniowa
4. Funkcja kwadratowa
5. Wielomiany, funkcje wymierne i funkcje wykładnicze
6. Geometria analityczna
7. Planimetria
8. Ciągi liczbowe
9. Stereometria
10. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Odpowiedzi
Skorowidz
Tablice wartości funkcji trygonometrycznych