Spis Treści

1. Rachunek prawdopodobieństwa
1.1. Zasada mnożenia
1.2. Permutacje
1.3. Wariacje bez powtórzeń
1.4. Wariacje z powtórzeniami
1.5. Kombinacje
1.6. Kombinatoryka - zadania
1.7. Zdarzenia losowe
1.8. Prawdopodobieństwo klasyczne
1.9. Rozkład prawdopodobieństwa
1.10. Własności prawdopodobieństwa
1.11. Doświadczenia wieloetapowe
1.12. Zagadnienia uzupełniające
Zestawy powtórzeniowe
2. Statystyka
2.1. Średnia arytmetyczna
2.2. Mediana i dominanta
2.3. Odchylenie standardowe
2.4. Średnia ważona
2.5. Zagadnienia uzupełniające
Zestawy powtórzeniowe
3. Stereometria
3.1. Proste i płaszczyzny w przestrzeni
3.2. Graniastosłupy
3.3. Odcinki w graniastosłupach
3.4. Twierdzenie o trzech prostych prostopadłych
3.5. Objętość graniastosłupa
3.6. Ostrosłupy
3.7. Objętość ostrosłupów
3.8. Kąt między prostą a płaszczyzną
3.9. Kąt dwuścienny
3.10. Przekroje wielościanów
3.11. Walec
3.12. Stożek
3.13. Kula
3.14. Bryły podobne
*3.15. Bryły opisane na kuli
*3.16. Bryły wpisane w kulę
*3.17. Inne bryły wpisane i opisane
3.18. Zagadnienia uzupełniające
Zestawy powtórzeniowe
4. Powtórzenie
4.1. Liczby rzeczywiste
4.2. Zbiory, przedziały i wartość bezwzględna
4.3. Funkcje
4.4. Funkcja liniowa
4.5. Funkcja kwadratowa
4.6. Wielomiany
4.7. Funkcje wymierne
4.8. Trygonometria
4.9. Funkcje wykładnicze i logarytmiczne
4.10. Ciągi
4.11. Planimetria
4.12. Geometria analityczna
4.13. Stereometria
4.14. Rachunek prawdopodobieństwa
4.15. Statystyka
5. Zestawy zadań
Zakres podstawowy
Zestaw 1
Zestaw 2
Zestaw 3
Zestaw 4
Zestaw 5
Zestaw 6
Zestaw 7
Zestaw 8
Zakres rozszerzony
Zestaw 9
Zestaw 10
Zestaw 11
Zestaw 12
Zestaw 13
Zestaw 14
Zestaw 15
Zestaw 16
Odpowiedzi do zadań
Wartości funkcji trygonometrycznych