Spis Treści

1. Temperatura i skale temperatury
2. Klasyfikacja przyrządów do pomiaru temperatury
3. Termometry nieelektryczne
4. Termometry termoelektryczne
5. Termometry rezystancyjne
6. Termometry półprzewodnikowe
7. Wzmacniacze pomiarowe i mierniki cyfrowe
8. Pirometry
9. Rejestracja temperatury
10. Dynamiczne pomiary temperatury
11. Pomiary temperatury powierchni i wnetrza ciał stałych
12. Pomiary temperatury ciał stałych przeźroczystych
13. Pomiary temperatury gazów i cieczy
14. Pomiary temperatury ciał w ruchu
15. Pomiary temperatury w przemysłowych urządzeniach grzejnych
16. Wybrane metody i problemy pomiarów temperatury
17. Wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów do pomiaru temperatury
Tablice pomocnicze