Spis Treści

1. Symbole graficzne
1.1. Tablice
1.2. Zestawienie Polskich Norm dotyczących symboli graficznych stosowanych w elektrotechnice
2. Maszyny elektryczne
2.1. Wiadomości ogólne o maszynach elektrycznych
2.1.1. Silniki elektryczne
2.1.1.1. Silniki elektryczne prądu stałego
2.1.1.2. Silniki prądu przemiennego
2.1.2. Prądnice elektryczne
2.1.3. Transformatory
2.1.3.1. Charakterystyki transformatora
2.1.3.2. Praca równoległa transformatorów
2.1.4. Maszyny specjalne
2.1.4.1. Spawarki wirujące
2.1.4.2. Spawarki transformatorowe
2.1.4.3. Wzmacniacze elektromaszynowe
2.1.4.4. Wzmacniacze magnetyczne
2.1.4.5. Selsyny
2.1.5. Prostowniki
2.1.6. Budowa maszyn elektrycznych
2.1.6.1. Zasady oznaczania typów maszyn elektrycznych
2.1.6.2. Klasa izolacji maszyny elektrycznej
2.1.6.3. Znormalizowane napięcia maszyn elektrycznych (wg PN -65/E-0600)
2.1.6.4. Znormalizowane prędkości obrotowe (synchroniczne) maszyn elektrycznych
2.1.6.5. Znormalizowane moce maszyn elektrycznych
2.1.6.6. Tabliczki znamionowe maszyn elektrycznych
2.1.7. Budowa transformatorów
2.1.7.1. Zasady oznaczania transformatorów
2.1.7.2. Znormalizowane napięcia znamionowe uzwojeń transformatorów (wg PN-69/E-06040) o mocach 6,3 + 63 000 kV A
2.1.7.3. Znormalizowane moce znamionowe transformatorów (wg PN-69/E-06040)
2.2. Niedomagania maszyn elektrycznych i sposoby ich usuwania
2.2.1. Niedomagania części mechanicznych
2.2.1.1. Drgania maszyn
2.2.1.2. Nienormalny szum maszyn
2.2.1.3. Przesunięcia i drgania poosiowe wirnika
2.2.1.4. Niedomagania łożysk ślizgowych
2.2.1.5. Niedomagania łożysk tocznych
2.2.1.6. Niedomagania chłodnic powietrza
2.2.2. Niedomagania elektryczne
2.2.2.1. Plamy na komutatorach i pierścieniach ślizgowych
2.2.2.2. Nierównomierne lub nadmierne zużycie komutatorów, pierścieni ślizgowych i szczotek
2.2.2.3. Przebicia izolacji głównej
2.3. Obsługa maszyn elektrycznych
2.3.1. Obsługa łożysk
2.3.2. Obsługa komutatora i szczotek
2.3.3. Obsługa układu przewietrzania
3. Napęd elektryczny
3.1. Rodzaje napędu elektrycznego
3.2. Dobór urządzenia napędowego
3.2.1. Charakterystyki mechaniczne maszyn roboczych
3.2.2. Momenty dynamiczne
3.2.3. Rodzaje pracy
3.2.4. Zakres i rodzaj e sterowania
3.2.5. Zabezpieczenia i sprawy BHP
3.2.6. Warunki otoczenia
3.3. Charakterystyka i zakres stosowania napędów elektrycznych
3.3.1. Napędy z silnikami indukcyjnymi zwartymi
3.3.2. Napędy z silnikami indukcyjnymi pierścieniowymi
3.3.3. Napędy z silnikami synchronicznymi i asynchronicznymi synchronizowanymi
3.3.4. Napędy z silnikami prądu stałego
3.3.4.1. Napędy z silnikiem bocznikowym
3.3.4.2. Układ napędowy Leonarda
3.3.4.3. Napędy z prostownikami sterowanymi
3.3.4.4. Napędy z silnikami szeregowymi
3.3.4.5. Inne napędy
3.4. Napędy wybranych maszyn i urządzeń
3.4.1. Napęd pomp
3.4.2. Napęd wentylatorów odśrodkowych
3.4.3. Napęd sprężarek
3.4.4. Napęd obrabiarek
3.4.5. Napęd dźwignic
4. Sprzęt oświetleniowy
4.1. Wiadomości ogólne o oświetleniu sztucznym
4.1.1. Wielkości charakteryzujące oświetlenie
4.2. Źródła światła
4.2.1. Rodzaje źródeł światła
4.2.1.1. Żarówki
4.2.1.2. Lampy wyładowcze
4.3. Oprawy oświetleniowe
4.3.1. Główne części składowe opraw
4.3.2. Podział opraw
4.3.3. Ochrona przed olśnieniem
4.3.4. sprawność opraw
4.3.5. Utrzymanie urządzeń oświetleniowych
5. Ogniwa i akumulatory
5.1. Ogniwa galwaniczne
5.2. Akumulatory
5.2.1. Akumulatory ołowiane (kwasowe)
5.2.1.1. Wiadomości ogólne
5.2.1.2. Budowa ogniw ołowianych
5.2.2. Akumulatory zasadowe
5.2.2.1. Budowa ogniw zasadowych
6. Kondensatory energetyczne
6.1. Zapotrzebowanie na moc bierną
6.2. Źródła energii biernej stosowane w zakładach przemysłowych
6.3. Kondensatory produkcji krajowej
6.3.1. Parametry techniczne kondensatorów
6.3.2. Budowa kondensatorów
6.4. Baterie kondensatorów niskiego napięcia
6.4.1. Ogólna charakterystyka baterii kondensatorów
6.4.2. Typowe baterie kondensatorów niskiego napięcia wykonywane przez Elektromontaż
6.4.2.1. Baterie kondensatorów typu BK 677 z regulacją samoczynną i ręczną
6.4.2.2. Baterie kondensatorów typu BK 675 z regulacją ręczną
6.4.2.3. Baterie kondensatorów typu BK 673 bez regulacji
6.4.2.4. Baterie kondensatorów typu BK 66 z regulacją samoczynną i ręczną
7. Aparaty wysokiego i niskiego napięcia oraz rozdzielnice
7.1. Łączniki
7.1.1. Odłączniki i uziemniki wnętrzowe wysokiego napięcia
7.1.1.1. Odłączniki wnętrzowe wysokiego napięcia
7.1.1.2. Uziemniki wnętrzowe wysokiego napięcia
7.1.1.3. Napędy do odłączników i uziemników wnętrzowych
7.1.2. Rozłączniki wnętrzowe wysokiego napięcia
7.1.2.1. Rozłączniki wnętrzowe typu OR
7.1.2.2. Rozłączniki wnętrzowe z bezpiecznikami typu ORB
7.1.3. Wyłączniki wnętrzowe wysokiego napięcia
7.1.3.1. Wiadomości ogólne o wyłącznikach
7.1.3.2. Wyłączniki wnętrzowe produkcji krajowej
7.1.4. Bezpieczniki wnętrzowe wysokiego napięcia
7.1.4.1. Bezpieczniki wielkiej mocy wysokiego napięcia
7.1.4.2. Bezpieczniki przekładnikowe wnętrzowe wysokiego napięcia
7.1.5. Łączniki izolacyjne ręczne niskiego napięcia
7.1.6. Rozłączniki niskiego napięcia
7.1.6.1. Rozłączniki i przełączniki nożowe zatablicowe niskiego napięcia
7.1.6.2. Łączniki warstwowe
7.1.6.3. Łączniki krzywkowe
7.1.7. Wyłączniki niskiego napięcia
7.1.7.1. Wyłączniki samoczynne suche nadprądowe z wyzwalaczami termicznymi
7.1.7.2. Wyłączniki samoczynne suche nadprądowe z wyzwalacza-
7.1.7.3. Wyłączniki samoczynne typu WIS
7.1.7.4. Wyłączniki uniwersalne typu APU
7.1.8. Styczniki
7.1.8.1. Wiadomości ogólne
7.1.8.2. Styczniki prądu przemiennego
7.1.8.3. Styczniki prądu stałego
7.1.9. Przełączniki stycznikowe i wyłącznikowe
7.1.10. Bezpieczniki niskiego napięcia
7.1.10.1. Bezpieczniki instalacyjne
7.1.10.2. Wyłączniki nadprądowe
7.1.10.3. Bezpieczniki napowietrzne
7.1.10.4. Bezpieczniki stacyjne
7.1.11. Łączniki pomocnicze
7.1.11.1. Przyciski
7.1.11.2. Łączniki miniaturowe
7.1.11.3. Łączniki sterownicze
7.2. Przekładniki prądowe wnętrzowe
7.2.1. Wiadomości ogólne
7.2.2. Przekładniki prądowe wysokiego napięcia
7.2.2.1. Przekładniki prądowe żywiczne
7.2.2.2. Przekładniki prądowe suche wysokiego napięcia
7.2.3. Przekładniki prądowe niskiego napięcia
7.2.3.1. Przekładniki prądowe żywiczne niskiego napięcia
7.2.3.2. Przekładniki prądowe suche niskiego napięcia
7.3. Przekładniki napięciowe wnętrzowe
7.3.1. Wiadomości ogólne
7.3.2. Przekładniki napięciowe żywiczne
7.3.3. Przekładniki napięciowe suche
7.4. Rozdzielnice wysokiego napięcia 6+20 kV
7.4.1. Ogólna charakterystyka, klasyfikacja i rodzaj e rozwiązań konstrukcyjnych
7.4.2. Rozdzielnice 6-20 kV budowy otwartej
7.4.2.l. Rozdzielnice uniwersalne 10 kV serii RU10
7.4.2.2. Rozdzielnice uniwersalne 20 kV serii RU20
7.4.3. Rozdzielnice osłonięte wnętrzowe 6-10 kV
7.4.3.1. Rozdzielnice osłonięte 10 kV typu ELMOBLOK III
7.4.3.2. Rozdzielnice osłonięte 10 kV ELMOBLOK V z elementami w izolacji żywicznej
7.4.4. Rozdzielnice osłonięte zewnętrzne 10 kV typu RZlO
7.5. Rozdzielnice do 500 V
7.5.1. Rozdzielnice skrzynkowe żeliwne
7.5.2. Rozdzielnice uniwersalne wieloobwodowe typu RU0-05
7.5.3. Rozdzielnice (do 500 V) budowy otwartej
7.5.3.1. Rozdzielnice przyścienne do 500 V budowy otwartej typu Rp-66
7.5.3.2. Rozdzielnice wolnostojące do 500 V budowy otwartej typu Rw-66
7.5.4. Rozdzielnice (do 500 V) osłonięte budowy kostkowej typu PRO BLOK III
7.5.5. Urządzenia sterownicze
7.6. urządzenia elektroenergetyczne do zagospodarowania placów budowy
7.6.1. Stacje transformatorowe przewoźne
7.6.2. Urządzenia rozdzielcze
7.6.3. Baterie kondensatorów
7.6.4. Urządzenia do oświetlenia
7.6.5. Sprzęt pomocniczy
7.7. Aparatura dźwignicowa
7.7.1. Nastawniki
7.7.2. Oporniki
7.7.3. Wyłączniki krańcowe
7.7.4. Łączniki manewrowe
7.7.5. Inne aparaty dźwignicowe
7.7.6. Zwalniaki hamulcowe
7.7.7. Osprzęt do przewodów jezdnych
7.8. Odgromniki
7.8.1. Wiadomości ogólne
7.8.2. Odgromniki zaworowe
7.8.3. Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego
7.9. Dławiki zwarciowe
7.9.1. Wiadomości ogólne
7.9.2. Dławiki produkowane przez przemysł krajowy
8. Przekazniki i zabezpieczenia
8.1. Wstęp
8.2. Przekaźniki
8.2.1. Przekaźniki prądowe
8.2.1.1. Przekaźniki nadprądowe bezzwłoczne typu RI-6
8.2.1.2. Przekaźniki nadprądowe zwłoczne typu RIT-100, RIT-200 i RIT-300
8.2.1.3. Przekaźniki nadprądowe zwłoczne zależne typu RIz
8.2.1.4. Przekaźniki nadmiarowe cieplne typu RIzc-2
8.2.2. Przekaźniki napięciowe
8.2.3. Przekaźniki kierunkowe typu RP-1
8.2.4. Przekaźniki różnicowe
8.2.5. Przekaźniki częstotliwościowe
8.2.6. Przekaźniki ziemnozwarciowe
8.2.6.1. Przekaźniki ziemnozwarciowe prądowe typu RIg-800
8.2.6.2. Przekaźniki kierunkowe mocowe typu RIEs-2
8.2.6.3. Przekaźnik - wskaźnik doziemienia typu WEZ -3
8.2.7. Przekaźniki gazowo-przepływowe
8.2.8. Przekaźniki pomocnicze
8.3. Układy przekładnikowe w zabezpieczeniach
8.4. Obwody wtórne i pomocnicze
8.4.1. Obwody prądowe
8.4.2. Obwody napięciowe
8.4.3. Obwody sterownicze i sygnalizacyjne
8.5. Zabezpieczenia elektroenergetyczne
8.5.1. Zabezpieczenia linii elektroenergetycznych
8.5.2. Zabezpieczenia transformatorów
8.5.3. Zabezpieczenia silników
8.5.3.1. Silniki wysokonapięciowe
8.5.3.2. Silniki niskonapięciowe
8.5.4. Zabezpieczenie generatorów synchronicznych
9. Przewody i kable
9.1. Podstawowe materiały do produkcji przewodów i kabli
9.1.1. Materiały przewodowe
9.1.2. Guma
9.1.3. Polwinit
9.2. Kable
9.2.1. Oznaczanie kabli elektroenergetycznych
9.2.2. Oznaczenie kabli syngalizacyjnych
9.2.3. Znormalizowane znamionowe przekroje żył przewodów i kabli
9.2.4. Zastosowanie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych
9.2.5. Opakowanie i składowanie kabli
9.2.6„ Kable elektronergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji gumowej
9.2.6.1. Kable elektroenergetyczne o izolacji gumowej i powłoce ołowianej - KG, KGA
9.2.6.2. Kable sygnalizacyjne o izolacji gumowej i powłoce ołowianej - KG, AKG
9.2.6.3. Kable sygnalizacyjne o izolacji gumowej i powłoce polwinitowej - YKGSg
9.2.7. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji papierowej
9.2.7.1. Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce ołowianej - K, AK
9.2.7.2. Kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi o izolacji papierowej w powłoce aluminiowej i osłonie antykorozyjnej polwinitowej - AlAKY
9.2.8. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 0 izolacji polwinitowej
9.2.8.1. Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce polwinitowej - YKY, YAKY
9.2.8 .2. Kable sygnalizacyjne 0 izolacji i powłoce polwinitowej YKSY
9.2.8.3. Kable sygnalizacyjne o izolacji polwinitowej i powłoce ołowianej - KSY
9.3. Przewody
9.3.1. Oznaczanie przewodów
9.3.2. Przewody gołe stosowane do budowy linii elektroenergetycznych napowietrznych
9.3.2.1. Przewody miedziane jednodrutowe okrągłe - D
9.3.2.2. Przewody miedziane wielodrutowe gołe - L
9.3.2.3. Przewody aluminiowe wielodrutowe gołe - AL
9.3.2.4. Przewody stalowo-aluminiowe wielodrutowe gołe - AFL
9.3.3. Przewody instalacyjne
9.3.3.1. Przewody jednożyłowe 0 izolacji gumowej i odzieży włóknistej na napięcie znamionowe 250 V - DG, LG
9.3.3.2. Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe 250 V - DY, LY
9.3.3.3. Przewody jednożyłowe o izolacji gumowej i odzieży włóknistej na napięcie znamionowe 750 V - ADGa, ADGbc, AL i ALG
9.3.3.4. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe 750 v - Dy, Ly
9.3.3.5. Przewody jednożyłowe 0 izolacji gumowej i odzieży włóknistej na napięcie znamionowe powyżej 750 V DGw, LGw
9.3.3.6. Przewody uzbrojone - DGu, LGu
9.3.4. Przewody instalacyjne płaszczowe
9.3.5. Przewody kabelkowe na napięcie znamionowe nie przekraczające
9.3.6. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej
9.3.7. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej stosowane do instalacji rur jarzeniowych - LYN
9.3.8. Przewody wielożyłowe elektroenergetyczne stosowane do odbiorników ruchomych i przenośnych
9.3.8.1. Sznury mieszkaniowe dwużyłowe o izolacji polwinitowej - SMY
9.3.8.2. Sznury mieszkaniowe o izolacji gumowej i oplocie włóknistym - SM, SMp
9.3.9. Przewody o izolacji i oponie polwinitowej
9.3.10. Przewody warsztatowe, spawalnicze i przemysłowe o izolacji i oponie gumowej
9.3.11. Przewody jezdne
9.3.11.1. Przewody jezdne profilowe miedziane Djp oraz z brązu BDjp
9.3.11.2. Przewody jezdne stalowo-aluminiowe stosowane w sieciach tramwajowych AFDjp/T
9.3.12. Szyny sztywne
9.3.12.1. Szyny sztywne miedziane
9.3.12.2. Szyny sztywne aluminiowe
9.3.12.3. Szyny sztywne stalowe
9.4. Obciążalność przewodów i kabli w zakresie napięć znamionowych do 1 kV
9.5. Obciążalność przewodów i kabli o napięciach znamionowych większych od 1 kV
9.6. Obciążalność szyji sztywnych
10. Montaż urządzeń
10.1. Montaż
10.1.1. Instalacje wykonane przewodami w rurach
10.1.1.1. Instalacje w rurach izolacyjnych płaszczowych
10.1.1.2. Instalacje w rurach winidurowych
10.1.1.3. Instalacje w rurach stalowych
10.1.2. Instalacje wykonane przewodami kabelkowymi i płaszczowymi
10.1.2.1. Wykonanie instalacji przewodami kabelkowymi i płaszczowymi na podłożu stałym
10.1 .2.2. Wykonanie instalacji przewodami kabelkowymi i płaszczowymi na linkach nośnych
10.1.2.3. Wykonanie instalacji przewodami kabelkowymi i płaszczowymi w korytkach aluminiowych i stalowych
10.1.3. Instalacje wtynkowe
10.1.3.1. Wykonanie instalacji wtynkowych metodami tradycyjnymi
10.1.3.2. Wykonanie instalacji wtynkowych prefabrykowanych z zastosowaniem centralnej puszki rozgałęźnej CPR
10.1.4. Instalacje na podporach izolacyjnych
10.1.5. Instalacje wykonane przewodami szynowymi w halach fabrycznych
10.1.6. Prowizoryczne instalacje oświetleniowe i siłowe
10.1.7. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych
10.1.7.1. Instalacje w pomieszczeniach o zwiększonym niebezpieczeństwie porażenia
10.1.8. Montaż opraw oświetleniowych
10.2. Kable, mufy i głowice
10.2.1. Wiadomości ogólne
10.2.2. Układanie kabli w ziemi
10.2.3. Układanie kabli w rurach i blokach kablowych
10.2.4. Układanie kabli w kanałach i tunelach kablowych
10.2.5. Układanie kabli na ściankach i konstrukcjach
10.2.6. Montaż muf i głowic kablowych
10.2.7. Próby montażowe linii kablowych
10.3. Elektroenergetyczne linie napowietrzne na napięcie do kV
10.3.1. Wiadomości ogólne
10.3.2. Określenia
10.3.3. Oznaczenia słupów i ich elementy
10.3.4. Układy przewodów
10.3.5. Naprężenia dopuszczalne przewodów linii napowietrznych
10.3.6. Zasady budowy linii napowietrznych
10.3.7. Elementy linii napowietrznych
10.4. Przyłącza, odbiorniki i urządzenia
10.4.1. Przyłączenie przewodów i kabli do urządzeń elektrycznych .
10.4.2. Montaż przyłączy
10.4.3. Wskazówki montażu wyposażenia elektrycznego suwnic
10.5. Oświetlenie uliczne
10.5.1. Zasady montażu i zasilania
10.6. Urządzenia i instalacje prefabrykowane
10.6.1. Wiadomości ogólne
10.6.2. Wykonanie prefabrykatów
10.6.3. Transport prefabrykatów
10.6.4. Montaż prefabrykatów na budowie
10.6.4.1. Zasady ogólne
10.6.4.2. Montaż rozdzielnic
10.7. Aparaty, maszyny i urządzenia
10.7.1. Montaż baterii kondensatorów energetycznych
10.7.2. Montaż aparatów elektrycznych
10.7.3. Montaż maszyn elektrycznych
10.7.3.1. Czynności wstępne
10.7.3.2. Transport maszyn
10.7.3.3. Montaż maszyn
10.7.4. Montaż akumulatorów
10.7.4.1. Montaż baterii akumulatorów kwasowych
10.7.4.2. Montaż baterii akumulatorów zasadowych
10.7.5. Urządzenia sprężonego powietrza w rozdzielniach
10.7.6. Roboty wykończeniowe przy montażu rozdzielnic
10.8. Technologia robót montażowych
10.8.1. Kucie bruzd, przejść przez ściany i stropy
10.8.2. M0ntaż konsol i konstrukcji wsporczych
10.8.3. Mocowanie elementów przez wstrzeliwanie kołków
10.8.4. Mocowanie osprzętu przez klejenie
10.8.5. Lutowanie miękkie
10.8.6. Spajanie przez zgniatanie
10.8.7. Spawanie elementów instalacyjnych na budowie
10.8.8. Malowanie ochronne i wykończeniowe
11. Uruchamianie i przekazywanie instalacji
11.1. Wiadomości ogólne
11.2. Czynności podstawowe przy przekazywaniu urządzeń i instalacji
11.2.1. Przekazywanie urządzeń rozdzielczych
11.2.2. Przekazywanie linii napowietrznych
11.2.3. Przekazywanie linii kablowych
11.2.4. Przekazywanie instalacji napędów elektrycznych
11.2.5. Przekazywanie instalacji oświetleniowych
11.2.6. Przekazywanie instalacji teleelektrycznych
11.2.7. Przekazywanie instalacji odgromowych, uziemiających, zerujących i innych
11.3. Rozruch i regulacja urządzeń elektrycznych
11.3.1. Rozruch transformatorów
11.3.2. Rozruch prostowników rtęciowych
11.3.3. Rozruch baterii kondensatorów
11.3.4. Rozruch elektrycznych maszyn wirujących
11.3.4.1. Badania wspólne dla wszystkich rodzajów maszyn
11.3.4.2. Badania charakterystyczne dla maszyn prądu stałego
11.3.4.3. Badania charakterystyczne dla maszyn prądu przemiennego
11.3.5. Rozruch urządzeń elektrycznych układów napędowych
11.3.5.1. Badania wspólne dla różnych rodzajów urządzeń
11.3.5.2. Badania elementów układów napędowych
11.3.6. Regulacja wzmacniaczy elektromaszynowych
11.3.7. Regulacja wzmacniaczy magnetycznych
11.3.8. Regulacja aparatury elektronicznej
11.3.9. Regulacja elementów logicznych
11.3.10. Regulacja selsynów
11.4. Sposoby wykonywania niektórych czynności i pomiarów regulacyjno -rozruchowych
11.4.1. Suszenie maszyn elektrycznych
11.4.1.1. Wskazówki ogólne
11.4.1.2. Metody suszenia
11.4.1.3. Suszenie maszyn synchronicznych
11.4.1.4. Suszenie silników asynchronicznych
11.4.1.5. Suszenie prądnic prądu stałego
11.4.1.6. Suszenie silników prądu stałego
11.4.2. Pomiar oporu izolacji
11.4.3. Pomiar oporu czynnego (rezystancji) uzwojeń maszyn elektrycznych
11.4.4. Pomiar oporu uziemienia
11.4.5. Badanie skuteczności zerowania
11.5. Zasady przekazywania inwestorowi gotowych urządzeń i instalacji
11.5.1. Odbiory częściowe
11.5.2. Odbiór końcowy
12. Bezpieczeństwo i higiena pracy
11.1. Szkolenie pracowników
12.2. Badania wstępne pracowników
12.3. Kwalifikacje służb elektroenergetycznych
12.4. Sprzęt przeciwporażeniowy
12.4.1. Ewidencja sprzętu
12.4.2. Użytkowanie sprzętu
12.5. Postanowienia przepisowe, dotyczące zasad wyposażenia pracowników w odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochronny
12.6. Organizacja prac przy urządzeniach elektroenergetycznych
12.6.1. Prace w warunkach szczególnego zagrożenia
12.6.2. Ogólne zasady wykonywania prac
12.7. Wypadki związane z porażeniem prądem elektrycznym
12.7.1. Przyczyny wypadków
12.7.2. Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki
12.7.3. Okoliczności wpływające na prawdopodobieństwo porażenia prądem elektrycznym
12.7.4. Postępowanie powypadkowe
12.7.5. Uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu do 1 kV
12.7.6. Uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu wyższym niż 1 kV
12.7.7. Pierwsza pomoc
12.8. Bezpieczeństwo pracy przy osadzaniu kołków stalowych
12.9. Bezpieczeństwo pracy na wysokości
12.9.1. Ogólne zasady wykonywania prac na wysokości
12.9.2. Wykonywanie prac przy użyciu podnośników
12.9.3. Wykonywanie prac przy użyciu drabin
12.9.4. Wykonywanie prac przy użyciu rusztowań
12.10. Bezpieczeństwo pracy przy spawaniu
12.11. Bezpieczeństwo pracy przy robotach ziemnych
12.12. Bezpieczeństwo pracy w transporcie
12.13. Bezpieczeństwo pracy przy użytkowaniu sprzętu ciężkiego
13. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym i ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi
13.1. Ochrona przed porażeniem
13.1.1. Wiadomości ogólne
13.1.2. Ochrona podstawowa
13.1.3. Ochrona dodatkowa
13.1.3.1. Zerowanie
13.1.3.2. Uziemienie ochronne
13.1.3.3. Sieć ochronna
13.1.3.4. Wyłączniki przeciwporażeniowe
13.1.3.5. Izolacja ochronna
13.1.3.6. Ochronne obniżenie napięcia roboczego
13.1.3.7. Separacja odbiornika
13.1.3.8. Izolowanie stanowiska
13.1.4. Zastosowanie ochrony dodatkowej w urządzeniach o napięciu znamionowym do 1 kV
13.1.5. Zastosowanie uziemiania ochronnego w urządzeniach o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
13.1.6. Rodzaje i wykonanie uziomów
13.1.6.1. Pojęcia podstawowe
13.1.6.2. Wykorzystanie uziomów naturalnych
13.1.6.3. Wykonywanie uziomów sztucznych
13.1.7. Układanie przewodów ochronnych i wykonywanie połączeń
13.1.8. Ochrona przed porażeniem w elektroenergetycznych liniach napowietrznych
13.2. Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi
13.2.1. Zakres stosowania urządzeń piorunochronnych
13.2,2. Rodzaje urządzeń piorunochronnych
13.2.3. Wykonanie instalacji piorunochronnej
14. Informacje ogólnotechniczne
14.1. Transport związany z budową
14.1.1. Rodzaje transportu
14.1.2. Urządzenia transportowe
14.1.2.1. Urządzenia do transportu pionowego i pionowo-poziomego
14.1.2.2. Wózki transportowe
14.2. Wiadomości o konstrukcjach budowlanych
14.2.1. Elementy konstrukcyjne
14.2.2. Fundamenty
14.2.3. Ściany
14.2.4. Stropy i stropodachy
14.2.5. Dachy
14.2.6. Budownictwo żelbetowe
14.3. Zapotrzebowanie mocy przez napędy maszyn i urządzeń
14.3.1. Moce napędów wyposażenia zakładu produkcji pomocniczej
14.3.2. Moce napędów wyposażenia budowy
Skorowidz