Spis Treści

1 WIADOMOŚCI OGÓLNE
1.1. Stal
1.1.1. Produkcja hutnictwa stali
1.1.2. Podział stali
1.1.3. Odlewanie stali
1.2. Odkształcenia i plastyczność metali
1.2.1. Stany metalu
1.2.2. Odkształcenia sprężyste i trwałe
1.2.3. Zmiana własności metalu pod wpływem odkształcenia
1.2.4. Przeróbka plastyczna na gorąco
1.2.5. Warunki plastyczności
1.3. Teoretyczne podstawy walcowania
1.3.1. Tarcie w procesie walcowania
1.3.2. Parametry procesu walcowania
1.4. Siły występujące w procesie walcowania
1.4.1. Określanie nacisków jednostkowych i średnich oraz sił potrzebnych do odkształcenia metalu
1.4.2. Praca i moment walcowania oraz kierunek sił działających
1.4.3. Moc potrzebna do walcowania
1.5. Nomenklatura i podział walcowni, walcarek i wyrobów walcowanych
1.5.1. Walcownie i walcarki
1.5.2. Podział walcowni
1.5.3. Podział walcarek
1.5.4. Wyroby walcowane
1.6. Obliczenia wydajności i harmonogramy pracy walcowni
1.6.1. Wydajność walcowni
1.6.2. Harmonogramy pracy walcowni
1.7. Pomiary w walcowniach
1.7.1. Metody pomiaru i ważniejsze definicje
1.7.2. Urządzenie pomiarowe
1.7.3. Zakres pomiarów
1.7.4. Cel dokonywania pomiarów w walcowniach
1.8. Wytyczne kalibrowania
1.8.1. Pojęcia zasadnicze
1.8.2. Układy wykrojów
1.8.3. Wykroje
1.8.4. Sposoby wyznaczenia osi obojętnej wykrojów niesymetrycznych
1.8.5. Usytuowanie wykroju w walcach Literatura
2 ZGNIATACZE
2.1. Część technologiczna
2.1.1. Przebieg pasma przez walcownię
2.1.2. Nierównomierność odkształceń w czasie walcowania kęsisk
2.1.3. Kalibrowanie walców zgniataczy
2.1.4. Schematy przepustów wg „trapezu" i „trójkąta"
2.1.4.1. Dobór optymalnego schematu przepustów z warunku minimalnego cyklu
2.1.4.2. Dobór optymalnego schematu przepustów z warunku dopuszczalnego nagrzewu silnika głównego
2.1.4.3. Określenie maksymalnych obrotów na chwytu pasma przez walce bez poślizgu 2.1.4.4. Określenie pauz ze względu na czas pracy urządzeń współpracujących z walcami
2.1.5. Przykłady opracowań technologicznych walcowania na zgniataczach według schematów przepustów „trójkąt" i „trapez"
2.1.5.1. Walcarka zgniatacz 0 800. Otrzymywanie kęsiska przy zastosowaniu minimalnych cyklów przepustów
2.1.5.2. Walcarka zgniatacz 0 1150. Otrzymywanie kęsiska przy zastosowaniu warunku dopuszczalnego nagrzewu silnika głównego
2.1.5.3. Walcarka slabing 1150, L - 2100/2000. Otrzymywanie kęsiska płaskiego z warunku dopuszczalnego nagrzewu silnika głównego
2.1.6. Sposoby zwiększenia wydajności zgniataczy
2.1.7. Sprawozdawczość produkcji i wskaźniki techniczno-ekonomiczne
2.1.7.1. Omówienie wskaźników podstawowych
2.1.7.2. Organizacja pracy w walcowniach wstępnego przerobu
2.1.8. Metody określania jakości półwyrobów
2.1.9. Wady kęsisk
2.1.9.1. Wady nagrzewania wlewków
2.1.9.2. Wady odwalcowanych kęsisk. Wady kształtu kęsisk
2.1.10. Otrzymywanie kęsisk z agregatu do ciągłego odlewania stali (COS)
2.1.11. Zastosowanie automatyki w zgniataczach
2.2. Urządzenia
2.2.1. Klatka robocza
2.2.1.1. Stojaki
2.2.1.2. Urządzenia regulacji walców
2.2.1.3. Zrównoważenie walców
2.2.1.4. Łożyska walców
2.2.1.5. Walce robocze
2.2.1.6. Łączniki przegubowe
2.2.2. Manipulatory i kantowniki
2.2.3. Samotoki robocze
2.2.4. Wóz-wywrotnica
2.2.5. Wywrotnica stojąca
2.2.6. Samotok przyjmujący
2.2.7. Obrotnica
2.2.8. Urządzenie do ogniowego oczyszczania
2.2.9. Nożyca z urządzeniami
2.2.9.1. Nożyca
2.2.9.2. Urządzenia nożycy. Zderzak przesuwny
2.2.10. Zderzak opuszczany
2.2.11. Waga
2.2.12. Spychacz kęsisk
2.2.13. Spychacz kęsisk płaskich
2.2.14. Układacz kęsisk płaskich
2.2.15. Chłodnia
2.2.16. Smarowanie zgniatacza
2.2.17. Odbiór zgorzeliny i fundamenty zgniatacza Literatura
3 WALCOWNIE KĘSÓW
3.1. Część technologiczna 
3.1.1. Dobór wskaźników procesu walcowania kęsów
3.1.2. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne
3.2. Urządzenia
3.2.1. Klatki robocze
3.2.2. Nożyce latające
3.2.3. Chłodnie Literatura
4 WALCOWNIE BRUZDOWE DUŻE I ŚREDNIE
4.1. Część technologiczna
4.1.1. Rozplanowanie walcowni bruzdowych dużych i średnich
4.1.1.1. Walcownia duża 0 750 mm (szyn kolejowych i kształtowników)
4.1.1.2. Walcownia duża 0 600 mm (liniowa)
4.1.1.3. Walcownia uniwersalna typu Greya (kształtowników) 0 1300
4.1.1.4. Walcownia średnia 0 500 w układzie mijanym równoległym
4.1.2. Wytyczne kalibrowania profilów kształtowych
4.1.2.1. Wytyczne kalibrowania dwuteowników
4.1.2.2. Wytyczne kalibrowania ceowników
4.1.2.3. Wytyczne kalibrowania szyn
4.1.3. Naciski i zapotrzebowanie mocy
4.2. Urządzenia
4.2.1. Klatki robocze
4.2.2. Urządzenia do zrównoważenia i do nastawiania walców
4.2.3. Bezpieczniki
4.2.4. Osprzęt (uzbrojenie) walców
4.2.5: Klatki walców zębatych i przekładnie zębate
4.2.6. Stoły podnośne
4.2.7. Kantowniki
4.2.8. Piły
4.2.9. Prostownice Literatura
5 WALCOWNIE BRUZDOWE MAŁE, WALCOWKI I TAŚM (BEDNARKI)
5.1. Część technologiczna
5.1.1. Walcownie w układzie liniowym
5.1.1.1. Rozplanowanie i proces technologiczny
5.1.2. Walcownie w układzie ciągłym
5.1.2.1. Trójwalcowe walcarki Koksa 
5.1.2.2. Ciągła walcownia mała 0 250
5.1.2.3. Ciągła walcownia walcówki 0 250
5.1.2.4. Walcownia mijana — szachowa 0 350/250
5.1.2.5. Ciągła walcownia taśm L = 700 mm
5.1.3. Zasady automatyzacji walcowni bruzdowych
5.2. Urządzenia
5.2.1. Samotoki
5.2.2. Chłodnie
5.2.3. Zwijarki
Literatura