Spis Treści

Popdstawowe problemy kształtowania niezawodności elementów pojazdów metodami technologicznymi
Prognozowanie starzenia fizycznego silnika dwusuwowego
Problemy modelowania i prognozy w kompleksowym systemie nadzoru niezawodności pojazdów szynowych
Analiza procesu zużycia urządzeń technicznych na podstawie eksploatacyjnych badań niezawodności
Oceny rozmyta w niezawodności systemów mechanicznych