Spis Treści

Wstęp
Rozdział I
Dźwięki dłuższe i krótsze
Ćwierćnuta i sylaba rytmiczna
Ósemka i sylaba rytmiczna
Znak powtórzenia
Metrum dwudzielne
Ćwiczenia i zabawy
Rozdział II
Dźwięki wyższe i niższe
Dźwięk "so - mi" skrót
Ćwiczenia i zabawy
Rozdział III
Dźwięk "la" skrót
Ćwiczenia i zabawy
Półnuta i sylaby rytmiczne "ta-a". Pauza ćwierćnutowa i sylaba rytmiczna "sza"
Ćwiczenia i zabawy
Rozdział IV
Dźwięk "do" skrót
Ćwiczenia i zabawy
Rozdział V
Mertum trójdzielne. Półnuta z kropką i sylaba rytmiczna "ta-a-a"
Ćwiczenie i zabawy
Rozdział VI
Dźwięk "re" skrót "r"
Ćwiczenia i zabawy
Rozdział VII
Synkopa: ósemka, ćwierćnuta, ósemka "ti,ta, ti"
Ćwiczenia i zabawy
Rozdział VIII
Dźwięk "do" skrót "d"
Ćwiczenia i zabawy
Pauza półnutowa i sylaba rytmiczna "sza-a"
Rozdział IX
Dźwięk "fa" sktót "f"
Ćwiczenia i zabawy
Metrum czterodzielne. Cała nuta i sylaba rytmiczna "ta-a-a-a"
Ćwiczenie i zabawy
Rozdział X
Zastosowanie solminacji relatywnej do nauki piosenek w klasach I - III
Rozdział XI
Wybrane wiadomości z nauki o muzyce
Rozdział XII
Metoda solminacji relatywnej
Bibliografia
Literatura dziecięca