Spis Treści

Od autora
Sumary
1. Zamiast wstępu
2. Polacy na Syberii do 1917 r.
3. Wojna Światowa –polskie formacje wojskowe w zaborach
4. Polacy w rosyjskich obozach jenieckich 1914-1918
Polacy w japońskich obozach jenieckich
5. Uwarunkowania i organizacja Wojska Polskiego w lecie 1918 r.
6. Samodzielny Oddział Polski na Murmanie 1918-1919
Legion Polski w Finlandii
7. V Dywizja Strzelców Polskich [Syberyjska] 1918-1920
IV Dywizja Strzelców Polskich na Kubaniu
8. Polacy z Wojska Polskiego w północnej Rosji na Syberii w wojnie polsko-sowieckiej 1919-1920
9. Epilog