Spis Treści

Różnicowanie komórek w rozwoju zarodkowym,
Mechanizmy regulujące proliferację i różnicowanie komórek układu erytroblastycznego,
Różnicowanie ultrastrukturalne i czynnościowe komórek przysadki gruczołowej,
Zróżnicowanie ultrastrukturalne i czynnościowe komórek kory nadnercza,
Ultrastruktura i funkcja połączeń międzykomórkowych,