Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Nowość grudzień 2021
 

Regulamin Sklepu Internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Antykwariatu Podkarpackiego1. REGULACJE WSTĘPNE
Sklep Internetowy, działający pod adresem www.antykwaritpodkarpacki.pl prowadzony przez Antykwariat Podkarpacki z siedzibą w Krośnie na ul. Czajkowskiego 4, 38-400 Krosno, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Krosna, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem www.antykwariatpodkarpacki.pl2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


2.1.
Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym Antykwariat Podkarpacki
2.2.
Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu najpóźniej w chwili dokonywania zamówienia.
2.3.
Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie www.antykwariatpodkarpacki.pl w dziale regulamin
2.4.
Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a Antykwariatem Podkarpackim
2.5.
Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
2.6.
Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie na terenie Polski3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW


3.1.
Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem www.antykwariatpodkarpacki.pl służy do dokonywania zakupów wybranych artykułów za pośrednictwem sieci Internet
3.2.
Zakupy w sklepie internetowym Antykwariat Podkarpacki mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
3.3.
Zamawiający po dokonaniu wyboru określonego produktu lub produktów i umieszczeniu go w Wirtualnym koszyku w momencie chęci zamówienia wybranych towarów powinien dokonać rejestracji do systemu sklepowego poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi niezbędnymi do realizacji w/w zamówienia.
3.4.
Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę Sklepu Internetowego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Antykwariat Podkarpacki
3.5.
Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 Poz. 827 ), i akceptuje jego postanowienia.
3.6.
Sklep Internetowy Antykwariat Podkarpacki przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku, a realizuje je w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 17.00 w soboty od 9.00 do 13.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Sprzedawca jest zobowiązany wydać produkt niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
3.7.
Ceny podawane w sklepie internetowym Antykwariat Podkarpacki są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
3.8.
Antykwariat Podkarpacki prowadzący Sklep Internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub na życzenie klienta faktura VAT.
3.9.
Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.4. FORMY PŁATNOŚCI I CENY


4.1.
Zamawiający ma możliwość dokonania płatności:
 1. Przelewem – po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym sklepie, wysyłamy e-mail z numerem rachunku bankowego. Jak tylko pieniądze wpłyną na nasze konto, paczka jest pakowana i wysyłana tego samego dnia lub najpóźniej w następnym dniu roboczym
 2. Za pobraniem- gotówką pracownikowi Poczty Polskiej lub na poczcie przy odbiorze towaru
 3. Płatność przy odbiorze osobistym- może być dokonana za pomocą przelewu bądź gotówką w momencie odbioru towaru.
5. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW


5.1.
Zamawiający w procesie zamawiania może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
 1. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej;
 2. odbiór osobisty
 3. kurierem
5.2.
Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
 1. sprawdzeniu przez Antykwariat Podkarpacki kompletności wysłanych danych,
 2. skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru jeżeli dane są niekompletne lub klient wybrał opcję za pobraniem
5.3.
Jeśli informacje złożone przez Zamawiającego są wystarczające, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane, o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail
5.4.
Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar
5.5.
W momencie wysłania przesyłki, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie
5.6.
Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 3-7 dni i uzależnione są wyłącznie od Poczty Polskiej. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.
5.7
W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego punktu odbioru osobistego w ciągu 10 dni, a informację o możliwości odbioru wysyłamy oddzielnym mailem. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru towaru. Przesyłkę, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie odsyłamy do magazynu, a zamówienie anulujemy.


SZCZEGÓŁY WYSYŁKI I PŁATNOŚĆI (kliknij aby zobaczyć)
 
 1. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny www.antykwariatpodkarpacki.pl pomiędzy Zamawiającym, a Sklepem Internetowym Antykwariat Podkarpacki prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu (rejestracji) adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów.
 2. Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu .
 3. Płatność przelewem - W przypadku kiedy klient wybrał płatność przelewem, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu przebiegło pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.
 4. Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi sklepu internetowego Antykwariat Podkarpacki, i zastrzeżeniem że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 5. Częściowa kompletacja zamówienia - Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 5 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.
 6. Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt,
 7. Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.
6. REKLAMACJE
6.1.
Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6.2.
Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W tym samym terminie klient powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.
6.3.
W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np.: z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje dostępne w sklepie towary.7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
7.1.
Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
7.2.
Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostawy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Zwrot kosztów nastąpi w taki sam sposób płatności, jakiego użył Zamawiający chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na inny sposób.
7.3.
Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy zwrócić towar Sprzedawcy. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zwrotu towaru w terminie, Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania. W związku z powyższym Sprzedawcy nie będzie zobowiązany do zachowania termin określonego w pkt 7.2.
7.4.
Zamawiający, który odstąpi od Umowy ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru do Sprzedawcy


8. OCHRONA DANYCH
8.1.
Wypełnione dane osobowe w formularzu zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz informowania Państwa o nowościach i promocjach w naszym sklepie. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobą trzecim.
8.2.
Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.
8.3.
Dostęp do danych osobowych posiada administrator sklepu internetowego Antykwariat Podkarpacki, oraz każdy Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.
8.4
Regulamin obowiązuje od 1.01.2015 roku