Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Nowość grudzień 2021
 

Lista produktów

Habachi Rene. U źródeł człowieczeństwa.

Okładki przybrudzone. Rogi okładek delikatnie pozaginane.

Hadryś, Kawecki, Rezpa, Hoerster, Morzyniec i inni. Studia Filozoficzne 8/1988.

Przybrudzone, poprzecierane i poplamione okładki, przetarte w rogach.

Hajduk Zbigniew. O akceptacji teorii empirycznej. Nakład 1000 egz.

Skrypt wydany na KUL w Lublinie przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Nakład 1000 egz.
Okładki przetarte przy krawędziach, pozaginane na rogach, mocno przybrudzone (wraz z bokami). Na przedniej okładce niewielkie ślady po zalaniu. Grzbiet przetarty, przebarwiony. 

Hanfling Oswald. Ayer.

Okładki i boki książki lekko przybrudzone. Na tylnej okładce naklejona stara cena książki. Rogi okładek delikatnie pozaginane.

Hankinson Jim. Filozofia - Jak blefować z głową.

Okładki i boki książki lekko przybrudzone. Książka rozłamana pomiędzy stronami 2 a 3 oraz 60 a 61. Rogi okładek delikatnie pozaginane, boki książki lekko przybrudzone.

Hayman Ronald. Nietzsche.

Seria: Wielcy filozofowie.
Okładki delikatnie przybrudzone, przetarte z minimalnie pozaginanymi rogami. Na tylnej okładce stara metka z ceną. Na stronie przedtytułowej parafka poprzedniego właściciela wykonana różowym długopisem. Na pięciu stronach tekst zaznaczony różowym długopisem.

Hebbel Ch. F. Aforyzmy.

Okładki lekko przybrudzone.

Hebbel Ch. F. Aforyzmy.

Seria: Biblioteczka Aforystów.
Okładki lekko przybrudzone i pozaginane w kilku miejscach. Boki książki delikatnie przybrudzone. Jedna z kartek nierówno obcięta introligatorsko.

 

Hebbel F. C. Myśli.

Na tylnej okładce stara metka z ceną.

Hegel G. W. F. Wykłady z filozofii dziejów tom 1.

Seria: Biblioteka Klasyków Filozofii.
Obwoluta leciutko przetarta przy krawędziach, pozaginana i ponaddzierana w kilku miejscach (do 1 cm). Na tylnej obwolucie pieczątka "cena zniżona".

Heidegger Martin. Bycie i czas.

Seria: Biblioteka Współczesnych Filozofów.
Obwoluta delikatnie pozaginana przy krawędziach i naddarta w dwóch miejscach (1 cm). Boki książki delikatnie przybrudzone. Na obwolucie słabo widoczne ślady zarysowań i przebarwienie przy górnej krawędzi.

Heller Michał, Życiński Józef. Matematyczność przyrody.

Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań. Na tylnej okładce stara metka z ceną.

Heller Michał. Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i codą.

Okładki delikatnie przybrudzone z minimalnie pozaginanymi rogami. 

Heller Michał. Uchwycić przemijanie.

Książka w bardzo dobrym stanie.

Heller, Liana, Mączka, Skoczny i inni. Nauki przyrodnicze a teologia: konflikt i współistnienie. Autografy i dedykcja od autorów!!

 Autografy i dedykcja od autorów!!
Okładki przetarte przy krawędziach, pozaginane, przybrudzone (wraz z bokami). Na stronie tytułowej podpisy autorów wykonane długopisem. 

Heller, Mączka, Polak, Szczerbińska - Polak. Prawa przyrody.

Heller, Mączka, Polak, Szczerbińska - Polak - redakcja.

Okładki delikatnie zarysowane, przetarte na rogach, na tylnej stara naklejka z ceną. Boki lekko przybrudzone.