Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Nowość grudzień 2021
 

Lista produktów

Kuksewicz Zdzisław. Zarys filozofii średniowiecznej - filozofia bizantyjska, krajów zakaukaskich, słowiańska, arabska i żydowska.

Okładki delikatnie przybrudzone, przetarte z leciutko pozaginanymi rogami. Boki książki lekko przybrudzone.

Kuksewicz Zdzisław. Zarys filozofii średniowiecznej - filozofia bizantyjska, krajów zakaukaskich, słowiańska, arabska i żydowska.

Okładki lekko przybrudzone, przetarte przy krawędziach i pozaginane w kilku miejscach. Boki książki lekko przybrudzone. Książka rozłamana pomiędzy stronami 196 a 197.

Kuksewicz Zdzisław. Zarys filozofii średniowiecznej 1 - 2.

Okładki przetarte przy krawędziach, pozaginane, przybrudzon. Tom I - grzbiet naddarty przy dolnej krawędzi (1 cm), strona przedtytułowa oddzielona od grzbietu do połowy. Tom II - na okładkach i bokach ślady po zalaniu. 

Kumaniecki Kazimierz. Cyceron i jego współcześni.

Okładki delikatnie przybrudzone z lekko pozaginanymi rogami. Górna krawędź grzbietu naddarta (4 cm). Boki książki delikatnie przybrudzone. Górne rogi części kartek pozaginane.

Kumaniecki Kazimierz. Cyceron i jego współcześni.

Okładki delikatnie przybrudzone i przetarte.

Kunstler Mieczysław J. Sprawa Konfucjusza.

Okładki przetarte przy krawędziach. Górny boki książki przybrudzony.

Kurowska Krystyna, Rudziński Roman. Filozofia codzienności - Filozofia i wartości.

Okładki pozaginane, przetarte przy krawędziach, przybrudzone. Grzbiet przetarty, naddarty przy dolnej krawędzi (1 cm).

Kurowska Krystyna, Rudziński Roman. Filozofia i wartości.

Okładki delikatnie przybrudzone, przetarte i pozaginane w kilku miejscach.

Kuzniecow Borys G. Wartość poznania.

Okładki delikatnie przetarte. Boki książki lekko przybrudzone. Dolne rogi kartek leciutko przebarwione.

Kłoskowska, Markiewicz i inni. Naród, kultura, osobowość - księga poświęcona Profesorowi Józefowi Chałasińskiemu.

Okładki i boki książki przybrudzone. Przy dolnej krawędzi okładek białe przebarwienie.

la Mettrie Julien. Człowiek - maszyna.

Okładki lekko przybrudzone i pozaginane. Boki książki delikatnie przybrudzone. Na pierwszej stronie naklejona mała karteczka, brak strony tytułowej.

la Mettrie Julien. Człowiek - maszyna.

Przednia okładka lekko przebarwiona przy prawej krawędzi.

la Rochefoucauld. Maksymy i rozważania moralne (Tłumaczenie i wstęp Tadeusz Boy Żeleński).

Seria: Biblioteczka Aforystów.
Obwoluta lekko przetara. Boki książki lekko przybrudzone.

la Rochefoucauld. Maksymy i rozważania moralne (Tłumaczenie i wstęp Tadeusz Boy Żeleński).

Seria: Biblioteczka Aforystów.
Obwoluta delikatnie przetarta przy krawędziach.

la Rochefoucauld. Maksymy i rozważania moralne.

Na tylnej okładce stara metka z ceną.

La Rochefoucauld. Rozważania i uwagi moralne.

Okładki przetarte, pozaginane na rogach, przybrudzone wraz z bokami. Na przedniej okładce i trzech pierwszych stronach mazaki wykonane długopisem. Grzbiet przetarty, naddarty przy krawędziach (po 3 cm). Po wewnetrznej stronie tylnej okładki napis "X" wykonany długopisem w górnym rogu. Strony nierówno przyciete introligatorsko przy dolnej krawędzi. Na kilku ostatnich kartkach kilka niewielkich, tłustych plamek.

la Rochefoucauld. Rozważania i uwagi moralne.

Okładki delikatnie przetarte przy krawędziach i pozaginane. Wewnątrz okładek, na bokach książki oraz na kilku stronach niewielkie brązowe przebarwienia.