Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Nowość grudzień 2021
 

Lista produktów

Langer Susanne K. Nowy sens filozofii.

Seria: Biblioteka myśli współczesnej.
Okładki przybrudzone i pozaginane w kilku miejscach. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Lao Tzu. Tao Te Ching (W poszukiwaniu równowagi).

Minimalne zagięcia na górnych rogach okładek.

Lazari - Pawłowska Ija. Schweitzer.

Seria: Myśli i Ludzie.
Obwoluta lekko przybrudzona, przetarta, pozaginana i ponaddzierana w kilku miejscach (do 1 cm). Boki książki delikatnie przybrudzone.

Legowicz Jan. Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej.

Okładki przybrudzone i pozaginane w kilku miejscach. Boki książki lekko przybrudzone.

Legowicz Jan. Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu.

Okładki przetarte przy krawędziach, pozaginane, mocno przybrudzone (wraz z bokami). Grzbiet przetarty, naddarty przy górnej krawędzi (3 cm), przybrudzony. Wewnątrz lekkie przybrudzenia, początkowe strony pozaginane na rogach, strona 81 zagięta pionowo. 

Legowicz Jan. Zarys historii filozofii.

Obwoluta przybrudzona, przetarta, pozaginana i ponaddzierana w wielu miejscach (max. do 10 cm). Boki książki delikatnie przybrudzone.

Legowicz, Ładosz, Soldenhoff, Wiatr, Ziemba. Propedeutyka filozofii.

Okładki pozaginane, przetarte - wraz z grzbietem, Grzbiet naddarty przy dolnej krawędzi (1 cm). Strona przedtytułowa i ostatnia podklejona taśmą, wewnątrz liczne podkreślenia wykonane długopisem i ołówkiem. Rogi początkowych stron pozaginane. Boki przybrudzone.

Legowicz, Ładosz, Soldenhoff, Wiatr, Ziemba. Propedeutyka filozofii.

Na okładkach słabo widoczne ślady po zagięciach oraz przetarcia. Dolna krawędź grzbietu naddarta (ok. 0,5 cm) z niewielkim ubytkiem. Na kilku pierwszych kartkach przy górnej krawędzi niewielkie przebarwienia.

Legutko Ryszard. Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte.

Okładki lekko zarysowane, na tylnej stara naklejka z ceną.

Leibniz Gottfried Wilhelm. Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego tom 2.

Brak obwoluty. Okładki i boki książki mocno przybrudzone. Na kilku stronach niewielkie przybrudzenia.

Lenartowicz Piotr. Wprowadzenie do zagadnień filozoficznych.

Druk maszynowy, nakład 250 egz.
Rogi okładek delikatnie pozaginane. Wewnątrz książki kilka starych pieczątek pobibliotecznych.

Lenin I. W. Dzieła tom 19, marzec - grudzień 1913.

Drobne przetarcia na obydwu końcach grzbietu. Na kilka stronach nieaktualne pieczątki oraz oznaczenia pobiblioteczne.

Lenin I. W. Dzieła tom 20, 1913 - 1914.

Na kilku stronach nieaktualne pieczątki oraz oznaczenia pobiblioteczne. Boki książki delikatnie przybrudzone. Kilka kartek ze śladami zagięć na rogach.

Lenin W. I. Dzieła tom 14: 1908.

Przetarcie około 5 cm na bocznej krawędzi tylnej okładki. Na kilku stronach nieaktualne pieczątki i oznaczenia pobiblioteczne. Lekko przybrudzone boki książki.

Lenin W. I. Dzieła tom 22: grudzień 1915 - lipiec 1916.

Niewielkie przetarcia przy obydwu końcach grzbietu. Na kilka stronach nieaktualne pieczątki i oznaczenia pobiblioteczne. Lekko przybrudzone boki ksiażki.

Lenin W. I. Dzieła wszystkie tom 11: lipiec - październik 1905.

Boki książki lekko przybrudzone. Brak kartki pomiędzy stroną przedtytułową a tytułową.

Lenin W. I. Dzieła wszystkie tom 12: październik 1905 - kwiecień 1906.

Boki książki lekko przybrudzone. Brak strony przedtytułowej.

Lenin W. I. Dzieła wszystkie tom 13: maj - wrzesień 1906.

Górny bok książki przybrudzony. Brak pierwszej strony, tej przed przedtytułową.