Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Mikołejko Zbigniew, Kowalska Dorota. Mikołejko - Jak błądzić skutecznie.

Okładki delikatnie przybrudzone z minimalnie pozaginanymi rogami.

Miller Jonathan. Spór z McLuhanem.

Seria: Biblioteka myśli współczesnej.
Okładki przybrudzone.

Miller Jonathan. Spór z McLuhanem.

Seria: Biblioteka myśli współczesnej.
Okładki i boki książki przybrudzone.

Mittenzwei, Munz - Koenen , Batt, Barck, Mayer i inni. Dialog i spór z Gyorgy Lukacsem.

Seria: Biblioteka Krytyki Współczesnej.
Obwoluta delikatnie przybrudzona, przetarta i ponaddzierana w kilku miejscach (do 1 cm). Boki książki lekko przybrudzone. Górny róg tylnej okładki zagięty.

Miłosz Oskar. Myśli.

Okładki delikatnie przybrudzone.

Miłosz Oskar. Myśli.

Okładki i boki książki lekko przybrudzone. Na tylnej okładce stara metka z ceną i przetarcie przy grzbiecie.

Montaigne Michel. Próby tom 1.

Obwoluta lekko przybrudzona, przetarta, pozaginana i ponaddzierana w kilku miejscach (do 1 cm). Boki książki lekko przybrudzone.

Montaigne Michel. Próby tom 2.

Obwoluta lekko przybrudzona, przetarta, pozaginana i ponaddzierana w kilku miejscach (do 1 cm).

Montaigne Michel. Próby.

Okładki i boki książki minimalnie przybrudzone.

Montesquieu (de Secondat Charles - Louis). Myśli.

Seria: Biblioteczka Aforystów.
Okładki i boki książki lekko przybrudzone.

Montesquieu (de Secondat Charles - Louis). Myśli.

Okładki  i górny bok książki lekko przybrudzone. Rogi okładek delikatnie pozaginane. Książka rozłamana pomiędzy stronami 92/93.

Montesquieu (de Secondat Charles - Louis). Myśli.

Seria: Biblioteczka Aforystów.
Okładki i boki książki delikatnie przybrudzone.

Montesquieu (de Secondat Charles - Louis). Myśli.

Seria: Biblioteczka Aforystów.
Okładki i boki książki delikatnie przybrudzone.

Morihei Ueshiba. Sztuka pokoju.

Okładki delikatnie przybrudzone i przetarte.

Mucha Janusz. C. W. Mills.

Seria: Myśli i Ludzie.
Obwoluta przybrudzona i naddarta przy górnej krawędzi grzbietu (ok. 1 cm). Boki książki przybrudzone.

Mudyń Krzysztof. W poszukiwaniu prywatnych orientacji ontologicznych.

Okładki delikatnie przetarte na rogach, na tylnej biały kwadrat z kodem i starą ceną.

Mulford Prentice. Moc ducha. Przekład Mnieski, przedmowa Hadyna.

Okładki pozaginane, zarysowane, lekko przybrudzone. Dolne rogi kilku pierwszych kartek pozaginane. 

Mulford Prentice. Przeciw śmierci.

Okładki delikatnie przybrudzone, lekko zarysowane i pozaginane. Boki książki lekko przybrudzone.

Mulford Prentice. Przeciw śmierci.

Okładki i boki książki przybrudzone. Przednia okładka leciutko pozaginana. Wewnątrz tylnej okładki i na ostatniej stronie niewielkie przybrudzenie.