Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Nowość grudzień 2021
 

Lista produktów

Ochocki Kazimierz. Wokół sporów o filozofię.

Seria: Omega tom 329.
Rogi okładek delikatnie przetarte.

Ogarek - Czoj Halina. Mitologia Korei.

Seria: Mitologie świata. Okładki przetarte przy krawędziach i na grzbiecie z lekko pozaginanymi rogami.

Ogonowski Zbigniew. 700 lat myśli polskiej - filozofia i myśl społeczna XVII wieku cz. 2.

Okładki i boki książki przybrudzone. Dwie pierwsze kartki lekko naddarte (ok. 1 cm) przy dolnej krawędzi. Książka rozłamana pomiędzy stronami 2 a 3. Na dwóch pierwszych kartkach przy dolnej krawędzi 2 cm naddarcie.

Ojzerman T. I. Powstanie filozofii marksistowskiej.

Obwoluta pobrudzona, lekko wytarta i ponaddzierana na rogach i krawędziach. Przybrudzony górny bok książki. Wewnątrz kilka starych, przekreślonych pieczątek pobibliotecznych.

Okoń Wincenty. Dawid.

Lekko wytarta i przybrudzona obwoluta z delikatnie podniszczoną górną krawędzią. Górny bok książki lekko przybrudzony.

Okoń Wincenty. Dawid.

Seria: Myśli i Ludzie.
Obwoluta lekko przybrudzona, przetarta i pozaginana w kilku miejscach. Boki książki delikatnie przybrudzone. Rogi kilkunastu pierwszych kartek delikatnie pozaginane.

Olejnik Stanisław. Eudajmonizm - Studium nad podstawami etyki.

Wydało Towarzystwo Naukowe KUL. Rozprawy wydziału teologiczno - kanoniczego tom 16.
Na tylnej okładce pieczątka Cena zniżona. Rogi okładek leciutko pozaginane. Część kartek nierozciętych introligatorsko przy górnej krawędzi. Wewnątrz okładek oraz na kartkach żółte przebarwienia.

Opolski Dominik. Kto pyta, błądzi z innymi.

Obwoluta lekko przybrudzona, przetarta przy krawędziach.

Orzechowski Kazimierz. Żądło i miód mądrości - antologia aforyzmu polskiego.

Okładki przybrudzone. Dolna krawędź grzbietu naddarta (ok. 0,5 cm).

Ossowska Maria. Moralność mieszczańska.

Okładki przybrudzone, przetarte i pozaginane w kilku miejscach. Boki książki lekko przybrudzone.

Ossowska Maria. Wzór demokraty.

Okładki delikatnie przetarte. Na tylnej okładce stara metka z ceną.

Ostasz Lech. Ku etyce uniwersalistycznej i zarys teorii wartości.

Okładki delikatnie przybrudzone i pozaginane w kilku miejscach. Boki książki delikatnie przybrudzone. Książka rozłamana pomiędzy stronami 190 a 191, kartki 191 - 194 luzem.

Owsiannikow Michał S. Filozofia Hegla.

Brak obwoluty. Okładki przybrudzone wraz z bokami, przednia okładka i grzbiet przebarwione, na tylnej stara pieczątka "Cena zniżona". Brak strony tytułowej. Na ostatniej stronie spisu treści mazak wykonany długopisem (tekst nieuszkodzony). 

Pająk Anna, Padoł Roman. Zagadnienie filozofii - wybór tekstów.

Brak okładek. Grzbiet przetart, ponaddzierany (2 cm). Na stronie tytułowej dedykacja poprzedniego właściciela wykonana długopisem. Rogi początkowych i końcowych kartek pozaginane, lekkie przybrudzenia. Wewnątrz liczne podkreślenia wykonane długopisem, na stronach 425-442 ślady po zalaniu. 

Pająk Anna, Podraza - Ucińska Grażyna. Człowiek w filozofii współczesnej.

Nakład 1500 egzemplarzy. Druk maszynowy.

Okładki delikatnie przybrudzone z minimalnie pozaginanymi rogami. Na przedniej okładce i na czterech pierwszych kartkach malutkie wgniecenie i 1 cm naddarcie.

Pająk, Podraza - Ucińska, Zalewski. Byt i poznanie tom 2.

Wydała Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Nakład 1000 egz.
Pająk, Podraza - Ucińska, Zalewski - wybór i opracowanie. 
Okładki lekko zarysowane, pozaginane. Grzbiet delikatnie przetarty. 

Pająk, Podraza - Ucińska, Zalewski. Człowiek w filozofii współczesnej.

Nakład 1022 egzemplarze!

Okładki delikatnie przybrudzone.

Paluch Andrzej K. Malinowski.

Wytarta i przybrudzona obwoluta z podniszczoną górną krawędzią. Górny bok książki lekko przybrudzony.

Panasiuk Ryszard. Dziedzictwo heglowskie i marksizm.

Seria: Biblioteka Studiów nad Marksizmem.
Okładki i boki książki lekko przybrudzone. Na grzbiecie naklejona mała karteczka. Na kilku stronach stare pieczątki pobiblioteczne.